Диференціація життєвого рівня населення (1999-2013рр.)

Доходи та умови життя

 

Диференціація життєвого рівня населення1https://www.ukrstat.gov.ua/english/x.bmp

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Коефіцієнт концентрації                                                              (індекс Джині)

0,282

0,222

0,229

0,235

0,226

0,249

0,218

0,242

0,224

0,251

0,256

0,236

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення

3,8

3,1

3,0

2,8

2,6

3,4

2,8

2,6

2,7

3,3

3,2

3,3

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 10% населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

6,8

4,0

4,8

4,4

4,1

5,1

4,3

4,5

4,3

4,4

5,2

4,8

Співвідношення загальних доходів найбільш та найменш забезпечених 20% населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

4,4

3,2

3,3

3,3

3,0

3,8

3,2

3,4

3,1

3,7

3,7

3,5

____________

1 Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних за 2010р. з урахуванням шкали еквівалентності.