Ринок праці

Основні показники ринку праці (2000-2017)

 

 

Економічно активне населення

У тому числі

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

в середньому,

 тис.осіб

у % до

населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

в середньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до населення відповідної вікової групи

2000

1151,3

62,1

1051,5

70,4

1015,0

54,7

918,7

61,6

2001

1142,3

61,6

1046,5

69,9

1033,3

55,7

938,9

62,7

2002

1116,4

60,3

1018,7

68,1

1045,2

56,5

948,8

63,4

2003

1111,3

60,0

1034,2

69,0

1051,7

56,8

975,4

65,1

2004

1117,0

60,4

1025,0

68,4

1039,4

56,2

949,0

63,3

2005

1086,4

58,7

994,4

66,5

1028,1

55,6

936,1

62,6

2006

1095,2

59,3

1006,9

67,4

1039,2

56,2

950,9

63,7

2007

1108,2

60,0

1015,4

68,0

1059,7

57,4

966,9

64,8

2008

1117,8

60,6

1020,2

68,3

1067,2

57,9

970,0

65,0

2009

1115,5

61,0

1026,1

69,1

1040,2

56,9

950,8

64,0

2010

1112,5

61,3

1030,5

69,9

1044,5

57,5

962,5

65,3

2011

1115,2

61,8

1036,1

70,9

1048,5

58,1

969,4

66,3

2012

1126,0

62,8

1045,4

71,2

1060,4

59,2

979,8

66,7

2013

1124,0

63,0

1047,1

70,8

1064,5

59,6

987,6

66,8

2014

1081,9

60,8

1038,2

69,9

1009,4

56,7

965,7

65,0

2015

1086,3

61,2

1048,7

70,2

1016,2

57,3

978,6

65,8

2016

1073,1

60,8

1043,9

70,1

1000,6

56,7

971,4

65,3

2017

1063,8

60,4

1038,2

70,5

986,6

56,1

961,0

65,3

 

Продовження

 

 

У тому числі

Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців

безробітне населення (за методологією МОП)

у віці 15-70 років

працездатного віку

в середньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в середньому, тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

136,3

11,8

132,8

12,6

23

2001

109,0

9,5

107,6

10,3

23

2002

71,2

6,4

69,9

6,9

23

2003

59,6

5,4

58,8

5,7

21

2004

77,6

6,9

76,0

7,4

19

2005

58,3

5,4

58,3

5,9

22

2006

56,0

5,1

56,0

5,6

2007

48,5

4,4

48,5

4,8

...

2008

50,6

4,5

50,2

4,9

...

2009

75,3

6,8

75,3

7,3

...

2010

68,0

6,1

68,0

6,6

...

2011

66,7

6,0

66,7

6,4

...

2012

65,6

5,8

65,6

6,3

...

2013

59,5

5,3

59,5

5,7

...

2014

72,5

6,7

72,5

7,0

4

2015

70,1

6,5

70,1

6,7

6

2016

72,5

6,8

72,5

6,9

Х

2017

77,2

7,3

77,2

7,4

6

 

 

Продовження 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1, тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили1

Середньомісячна заробітна плата1,

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2

2000

631

18,2

21,3

236

87,3

Х

2001

596

19,0

22,1

306

98,3

Х

2002

577

21,6

23,9

379

103,9

Х

2003

556

27,2

31,2

454

124,5

111,7

2004

538

28,0

29,6

567

146,6

122,9

2005

536

28,7

29,9

768

169,5

121,7

2006

540

28,6

30,2

966

191,4

115,4

2007

543,6

30,6

31,6

1225

215,8

110,9

2008

545,2

29,9

32,9

1633

244,1

102,8

2009

515,1

23,7

29,4

1887

253,6

93,1

2010

533,2

27,8

30,5

2046

221,9

107,4

2011

513,1

29,5

34,1

2387

237,8

106,5

2012

510,4

28,4

32,7

2700

238,1

113,0

2013

488,6

30,4

33,5

2947

259,9

109,3

2014

470,0

26,1

32,1

3129

256,9

109,3

2015

438,2

27,5

33,1

3897

282,8

80,6

2016

429,4

29,2

32,0

4809

300,5

108,1

2017

425,0

33,0

34,0

6542

371,3

116,6

_______________

1 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, за 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.