Архів

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках1

Періодичність – річна

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20163

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

тис.грн.

у % до підсумку

Промисловість

31175947,8

100,0

27332712,9

100,0

28438711,5

100,0

27737458,8

100,0

33759146,9

100,0

53635666,1

100,0

58934914,1

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

13891,6

0,0

107069,4

0,4

5829,8

0,0

6217,8

0,0

5501,6

0,0

68595,2

0,1

19586,4

0,0

Переробна промисловість

26192694,5

84,0

21202376,1

77,6

21639812,9

76,1

20585102,7

74,2

24934160,1

73,9

41347392,1

77,1

43795247,8

74,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

7939418,2

25,5

8102781,1

29,6

8575975,9

30,1

8621931,1

31,1

10855508,9

32,2

18073638,4

33,7

22897756,8

38,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

170778,3

0,5

224824,1

0,8

278605,6

1,0

271869,6

1,0

318930,9

1,0

486364,0

0,9

523631,2

0,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

359188,2

1,1

369858,2

1,4

438662,3

1,5

477640,5

1,7

446332,9

1,3

767279,1

1,4

837802,3

1,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

... 2

... 2

... 2

... 2

... 2

... 2

39497,4

0,1

5480,2

0,0

... 2

... 2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3704562,2

11,9

5533992,2

20,2

5311734,0

18,7

4853502,7

17,5

5408716,2

16,0

11074951,5

20,6

4899411,7

8,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

320731,7

1,0

346059,9

1,3

336216,0

1,2

368890,0

1,3

310740,2

0,9

567943,9

1,1

... 2

... 2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

936358,9

3,0

1225215,5

4,5

1386246,5

4,9

1562228,9

5,6

1814347,0

5,4

2880069,2

5,4

4221956,0

7,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

2697205,2

8,7

1711303,3

6,3

1504219,0

5,3

1181847,7

4,3

1627775,7

4,8

2397593,4

4,5

2973177,1

5,0

машинобудування

2444003,5

7,8

2715483,9

9,9

2784536,8

9,8

2182803,8

7,9

3039561,6

9,0

3519354,8

6,6

4773397,8

8,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

131516,7

0,4

166485,6

0,6

304412,2

1,1

212630,0

0,8

306126,5

0,9

401698,9

0,8

477932,7

0,8

виробництво електричного устатковання

730565,3

2,3

1017768,4

3,7

944480,7

3,3

938473,1

3,4

1246027,6

3,7

1680350,8

3,1

2187512,1

3,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

473544,1

1,5

633784,7

2,3

731910,5

2,6

604654,1

2,2

755189,6

2,2

1020317,9

1,9

1529705,2

2,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1108377,4

3,6

897445,2

3,3

803733,4

2,8

427046,6

1,5

732217,9

2,2

416987,2

0,8

578247,8

1,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

... 2

... 2

... 2

... 2

... 2

... 2

1024891,0

3,7

1106766,5

3,3

1580197,8

2,9

2022877,2

3,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4162825,0

13,4

5022863,4

18,4

5916244,6

20,8

6314433,9

22,8

7875275,1

23,3

11079155,4

20,7

13847281,8

23,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

806536,7

2,6

1000404,0

3,6

876824,2

3,1

831704,4

3,0

944210,1

2.8

1140523,4

2,1

1272798,1

2,2

_________

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).

 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог  Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 3 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.