Архів

 

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за 2013-2016 роки

 

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

Промисловість 

B+C+D

100,6

99,7

96,1

109,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,5

97,8

94,0

111,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

111,1

46,6

86,0

198,1

Переробна промисловість

С

98,5

97,9

94,0

111,5

з неї

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів,

напоїв та тютюнових виробів

10-12

87,6

113,8

100,1

112,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,5

87,2

 

89,1

98,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,7

106,4

 

74,6

89,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

 

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

122,5

84,9

119,0

 

77,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

 

1

 

 

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,0

88,8

 

91,9

128,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

85,9

78,0

 

103,1

117,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

93,7

93,1

 

109,0

110,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

130,8

109,5

 

105,1

94,5

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.