Архів: 2015 2014

Навколишнє середовище

 

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів

за напрямами природоохоронних витрат у 2016 році

(тис. грн.)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні

витрати

усього

з них на

капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

537245,7

17530,9

1803,3

519714,8

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

26483,2

11938,8

224,1

14544,4

очищення зворотних вод

99779,7

3144,8

1266,7

96634,9

поводження з відходами

133013,5

1639,8

170,0

131373,7

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

750,6

509,2

114,3

241,4

зниження шумового і вібраційного впливу

261760,5

261760,5

збереження біорізноманіття і середовища існування

радіаційну безпеку

6382,8

6382,8

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

5716,0

5716,0

інші напрями природоохоронної діяльності

3359,4

298,3

28,2

3061,1