Навколишнє середовище

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

 

 

Обсяги викидів забруднюючих речовин

Крім того, викиди діоксиду

вуглецю

усього,

тис. т

у тому числі

усього,

млн.т

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними

джерелами1

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

1990

426,1

129,0

297,1

1991

392,1

108,3

283,8

1992

283,0

83,6

199,4

1993

184,9

66,2

118,7

1994

119,5

45,8

73,7

1995

127,1

42,9

84,2

1996

108,8

36,6

72,2

1997

103,3

33,3

70,0

1998

132,0

28,5

103,5

1999

127,5

28,7

98,8

2000

113,5

23,2

90,3

2001

127,6

20,8

106,8

2002

135,1

24,7

110,4

2003

131,4

26,4

105,0

2004

140,7

29,2

111,5

2,7

2,7

2005

141,1

40,5

100,6

3,2

3,2

2006

140,1

42,0

98,1

2,9

2,9

2007

189,3

35,8

153,5

5,7

3,5

2,2

2008

192,2

34,4

157,8

5,8

3,6

2,2

2009

175,1

25,9

149,3

4,3

2,3

2,0

2010

181,2

29,2

152,0

5,5

3,4

2,1

2011

173,8

30,5

143,3

5,3

3,4

1,9

2012

169,0

28,2

140,8

5,0

3,1

1,9

2013

164,8

26,2

138,6

5,4

3,5

1,9

2014

152,3

23,2

129,1

4,9

3,0

1,9

2015

129,7

26,1

103,6

4,7

3,2

1,5

2016

26,4

26,4

2,1

2,1

2017

29,6

29,6

1,8

1,8

1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту;  з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці.