Архів: 2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році¹

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

268446

28729

10,7

132740

49,4

106977

39,9

44823

16,7

Сільське, лісове та рибне господарство

32681

14765

45,2

17916

54,8

8789

26,9

Промисловість

63803

14989

23,5

35247

55,2

13567

21,3

4381

6,9

Будівництво

16042

6379

39,8

9663

60,2

4025

25,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

46000

9095

19,8

17985

39,1

18920

41,1

6758

14,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

48928

2

2

2

2

11625

23,8

4153

8,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

5326

1340

25,2

3986

74,8

1553

29,2

Інформація та телекомунікації

5842

2

2

2

2

3448

59,0

1553

26,6

Фінансова та страхова діяльність

2237

1411

63,1

826

36,9

408

18,2

Операції з нерухомим майном

12262

3180

25,9

9082

74,1

4798

39,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

8827

3302

37,4

5525

62,6

3601

40,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15815

9386

59,3

6429

40,7

2746

17,4

Освіта

1292

268

20,7

1024

79,3

277

21,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5964

3422

57,4

2542

42,6

791

13,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1474

677

45,9

797

54,1

229

15,5

Надання інших видів послуг

1953

326

16,7

1627

83,3

761

39,0

 

                          

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.

² Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання  вимог  Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.