Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

272091

26041

9,6

131146

48,2

114904

42,2

51624

19,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32862

12798

38,9

20064

61,1

10279

31,3

Промисловість

B+C+D+E

62784

11761

18,7

36527

58,2

14496

23,1

4519

7,2

Будівництво

F

18157

2

2

2

2

10895

60,0

4344

23,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

47450

2

2

2

2

20022

42,2

9956

21,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

49273

2

2

2

2

12254

24,9

4534

9,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5709

1431

25,1

4278

74,9

1593

27,9

Інформація та телекомунікації

J

5955

2298

38,6

3657

61,4

1675

28,1

Фінансова та страхова діяльність

K

1438

712

49,5

726

50,5

349

24,3

Операції з нерухомим майном

L

12975

2867

22,1

10108

77,9

5556

42,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9436

3661

38,8

5775

61,2

3610

38,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14545

7816

53,7

6729

46,3

3047

20,9

Освіта

P

1420

281

19,8

1139

80,2

431

30,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6767

4287

63,4

2480

36,6

715

10,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1503

655

43,6

848

56,4

294

19,6

Надання інших видів послуг

S

1817

384

21,1

1433

78,9

722

39,7

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані попередні