Архів: 2016I2015I2014

Діяльність підприємств

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

18711349,4

2753127,4

14,7

10696628,9

57,2

5261593,1

28,1

1908833,2

10,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1413995,7

715033,9

50,6

698961,8

49,4

230764,1

16,3

Промисловість

B+C+D+E

4689949,3

1311794,5

28,0

2687963,0

57,3

690191,8

14,7

170943,5

3,6

Будівництво

F

954011,3

2

2

2

2

480626,6

50,4

168253,4

17,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2472181,6

2

2

2

2

914725,7

37,0

408556,0

16,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5248261,6

2

2

2

2

750678,2

14,3

208687,1

4,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

240639,4

73152,7

30,4

167486,7

69,6

56510,1

23,5

Інформація та телекомунікації

J

713935,5

498284,3

69,8

215651,2

30,2

95358,2

13,4

Фінансова та страхова діяльність

K

81388,6

38570,1

47,4

42818,5

52,6

13021,3

16,0

Операції з нерухомим майном

L

671546,5

236106,4

35,2

435440,1

64,8

204718,2

30,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

674749,7

410722,5

60,9

264027,2

39,1

131812,4

19,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

887107,4

523263,7

59,0

363843,7

41,0

146395,4

16,5

Освіта

P

57556,0

16600,6

28,8

40955,4

71,2

13629,1

23,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

430525,5

331581,3

77,0

98944,2

23,0

24325,7

5,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

93202,2

54391,5

58,4

38810,7

41,6

9895,4

10,6

Надання інших видів послуг

S

82299,1

23867,8

29,0

58431,3

71,0

25963,3

31,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані попередні