Архів: 2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2016 році
1

 

Усього,

тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загально-го обсягу реалізації відповід-ного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загально-го обсягу реалізації відповід-ного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загально-го обсягу реалізації відповід-ного виду діяль-ності

тис.грн

у % до загально-го обсягу реалізації відповід-ного виду діяль-ності

Усього

278746181,8

81034911,6

29,1

122121574,1

43,8

75589696,1

27,1

21342236,9

7,7

Сільське, лісове та рибне господарство

17904768,6

7299310,3

40,8

10605458,3

59,2

3246308,7

18,1

Промисловість

65954490,4

22180992,8

33,6

35407351,7

53,7

8366145,9

12,7

1541846,7

2,3

Будівництво

16746387,0

9098223,8

54,3

7648163,2

45,7

2455852,2

14,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

127108327,9

53824211,7

42,4

40058509,1

31,5

33225607,1

26,1

7784597,4

6,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

34116473,6

2

2

2

2

6227402,5

18,3

2277931,2

6,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

1079318,5

313712,4

29,1

765606,1

70,9

246993,5

22,9

Інформація та телекомунікації

2126482,9

2

2

2

2

860262,9

40,5

471440,9

22,2

Фінансова та страхова діяльність

703642,6

124293,0

17,7

579349,6

82,3

101948,0

14,5

Операції з нерухомим майном

5256321,5

1815099,5

34,5

3441222,0

65,5

1646048,7

31,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

2464929,0

1126245,2

45,7

1338683,8

54,3

739483,7

30,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3628452,1

1847738,0

50,9

1780714,1

49,1

590090,7

16,3

Освіта

184133,2

44678,8

24,3

139454,4

75,7

46655,5

25,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1028378,9

758027,3

73,7

270351,6

26,3

65338,0

6,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

193948,2

63740,9

32,9

130207,3

67,1

54614,8

28,2

Надання інших видів послуг

250127,4

39060,1

15,6

211067,3

84,4

73086,9

29,2

 

                          

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.

² Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.