Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

323135157,1

87648595,8

27,1

140187650,1

43,4

95298911,2

29,5

31314919,3

9,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21940363,1

7989774,3

36,4

13950588,8

63,6

4413836,5

20,1

Промисловість

B+C+D+E

73593309,3

23410621,5

31,8

39022376,1

53,0

11160311,7

15,2

2041856,9

2,8

Будівництво

F

23529769,5

2

2

2

2

10414858,4

44,3

3294347,4

14,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

149666747,0

2

2

2

2

40075968,9

26,8

13530482,4

9,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

33265627,6

2

2

2

2

8267658,8

24,8

2742999,7

8,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1324066,2

348411,1

26,3

975655,1

73,7

280686,9

21,2

Інформація та телекомунікації

J

2656285,8

1652660,0

62,2

1003625,8

37,8

525964,3

19,8

Фінансова та страхова діяльність

K

1493580,6

1142648,4

76,5

350932,2

23,5

71403,9

4,8

Операції з нерухомим майном

L

5880707,1

1391297,0

23,7

4489410,1

76,3

2126643,3

36,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3189464,8

1432771,9

44,9

1756692,9

55,1

1069567,7

33,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4439603,6

2568406,6

57,9

1871197,0

42,1

863532,8

19,5

Освіта

P

193876,8

32181,3

16,6

161695,5

83,4

78227,3

40,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1447977,5

1070970,9

74,0

377006,6

26,0

59320,0

4,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

237950,1

27032,7

11,4

210917,4

88,6

98058,3

41,2

Надання інших видів послуг

S

275828,1

43436,1

15,7

232392,0

84,3

117991,9

42,8

 

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.

² Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

Примітка. Дані попередні