Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього 

 

24023

13

0,0

807

3,4

23203

96,6

20210

84,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

5117

132

2,6

4985

97,4

4586

89,6

Промисловість

B+C+D+E

2178

6

0,3

195

8,9

1977

90,8

1535

70,5

Будівництво

F

1827

1

0,1

46

2,5

1780

97,4

1479

81,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4928

4

0,1

163

3,3

4761

96,6

4189

85,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2072

2

0,1

131

6,3

1939

93,6

1587

76,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

721

11

1,5

710

98,5

583

80,9

Інформація та телекомунікації

J

703

11

1,6

692

98,4

591

84,1

Фінансова та страхова діяльність

K

161

7

4,3

154

95,7

132

82,0

Операції з нерухомим майном

L

2374

20

0,8

2354

99,2

2151

90,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1619

24

1,5

1595

98,5

1477

91,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1375

38

2,8

1337

97,2

1161

84,4

Освіта

P

163

4

2,5

159

97,5

133

81,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

324

16

4,9

308

95,1

219

67,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

179

5

2,8

174

97,2

145

81,0

Надання інших видів послуг

S

282

4

1,4

278

98,6

242

85,8

 

 

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Примітка. Дані попередні