Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

264749

26041

9,8

131040

49,5

107668

40,7

44898

17,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

29145

12771

43,8

16374

56,2

6704

23,0

Промисловість

B+C+D+E

62417

11761

18,8

36503

58,5

14153

22,7

4247

6,8

Будівництво

F

17823

2

2

2

2

10571

59,3

4076

22,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

46575

2

2

2

2

19166

41,2

9229

19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

48984

2

2

2

2

11971

24,4

4298

8,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5583

1427

25,6

4156

74,4

1485

26,6

Інформація та телекомунікації

J

5799

2296

39,6

3503

60,4

1531

26,4

Фінансова та страхова діяльність

K

1407

711

50,5

696

49,5

319

22,7

Операції з нерухомим майном

L

12418

2865

23,1

9553

76,9

5008

40,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8993

3661

40,7

5332

59,3

3195

35,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14329

7811

54,5

6518

45,5

2847

19,9

Освіта

P

1390

278

20,0

1112

80,0

411

29,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6714

4284

63,8

2430

36,2

668

9,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1441

655

45,45

786

54,55

241

16,7

Надання інших видів послуг

S

1731

384

22,2

1347

77,8

639

36,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані попередні