Архів: :2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році1

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

262294

28729

10,9

132654

50,6

100911

38,5

39299

15,0

Сільське, лісове та рибне господарство

29669

14739

49,7

14930

50,3

5950

20,1

Промисловість

63417

14989

23,6

35239

55,6

13189

20,8

4075

6,4

Будівництво

15723

6375

40,5

9348

59,5

3750

23,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

45343

9095

20,1

17964

39,6

18284

40,3

6255

13,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

48604

2

2

2

2

11308

23,3

3889

8,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

5241

1339

25,5

3902

74,5

1479

28,2

Інформація та телекомунікації

5733

2

2

2

2

3341

58,3

1451

25,3

Фінансова та страхова діяльність

2197

1410

64,2

787

35,8

372

16,9

Операції з нерухомим майном

11771

3170

26,9

8601

73,1

4334

36,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

8496

3302

38,9

5194

61,1

3288

38,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

15567

9381

60,3

6186

39,7

2524

16,2

Освіта

1268

267

21,1

1001

78,9

256

20,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5909

3422

57,9

2487

42,1

747

12,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1441

677

47,0

764

53,0

199

13,8

Надання інших видів послуг

1915

326

17,0

1589

83,0

730

38,1

 

                          

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016р.

² Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог  Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.