Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2017)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2017)

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 січня) (2000-2018)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Методологічні пояснення