Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2018)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2018)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000-2019)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячна інформація)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення