Наука, технології та інновації

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок

власними силами організацій за видами робіт

(тис.грн)

  

Обсяг витрат - усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

156090,4

54657,2

54645,8

46787,4

2011

161851,0

57199,7

55035,5

49615,8

2012

187543,9

72652,1

60614,0

54277,8

2013

181346,4

70088,9

56442,3

54815,2

2014

172036,2

69847,6

52249,4

49939,2

2015

201741,9

66930,6

55904,8

78906,5

2016

237456,8

73833,6

59972,9

103650,3