Наука, технології та інновації

Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,

за категоріями персоналу

 (осіб)

  

Кількість працівників - усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/ кандидата наук

2010

8056

657

2573

6701

574

781

2011

7617

596

2534

6468

505

644

2012

7149

556

2449

6079

401

669

2013

7115

619

2519

6071

402

642

2014

6410

577

2451

5450

359

601

2015

5561

501

2008

4652

329

580

20162

3384

339

848

2525

296

563

______________

1 Постійні та тимчасові працівники, сумісники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників.

2 Без урахування науково-педагогічних працівників.