Наука, технології та інновації

 

Кількість працівників , задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2016рр.)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт (2010-2016рр.)

Науково-технічна діяльність (піврічні показники)
Наукові кадри та кількість організацій (1995-2015рр.)
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015рр.)
Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2015рр.)
Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2015рр.)
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2015рр.)
Методологічні пояснення