Архів: 2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січнічервні 2021 року

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

6409009

100,0

інвестиції у матеріальні активи

6204924

96,8

будівлі житлові

768037

12,0

будівлі нежитлові

1175952

18,3

інженерні споруди

1013403

15,8

машини, обладнання та інвентар

2198176

34,3

транспортні засоби

718453

11,2

земля

16504

0,3

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

33042

0,5

інші матеріальні активи

281357

4,4

інвестиції у нематеріальні активи

204085

3,2

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

174931

2,7