Архів: 2021|2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів у січніберезні 2021 року1

 

 

Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

2338052

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2261271

96,7

будівлі житлові

260778

11,2

будівлі нежитлові

471385

20,2

інженерні споруди

376170

16,1

машини, обладнання та інвентар

797261

34,1

транспортні засоби

190609

8,2

земля

к

к

довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

25865

1,1

інші матеріальні активи

к

к

інвестиції у нематеріальні активи

76781

3,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

54518

2,3

____________________

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.