Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(КВЕД-2010)

(тис.грн.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього

9723802

9347303

14631168

11872178

9361348

9983523

16728698

Сільське, лісове та рибне господарство

597055

873628

574490

560413

864098

1158534

2628942

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

541083

862252

569372

557530

852161

1153258

2626708

лісове господарство та лісозаготівлі

1194

1284

495

793

730

1173

1345

рибне господарство

54778

10092

4623

2090

11207

4103

889

Промисловість

1263658

1428869

5546047

4335944

1664610

1755783

2808414

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

77

659

853

1

1

1

1940

переробна промисловість

875517

1088161

889302

1227717

956368

1080627

1909294

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

359053

304736

4609761

2273523

692724

643492

841821

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

29011

35313

46131

1

1

1

55359

Будівництво

1358873

1803243

2532129

2101043

1710928

1592938

2075647

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

369197

539769

566435

421196

510075

696220

1017909

оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

18370

41773

29006

31310

31086

36721

90108

оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

199505

216788

217232

200676

259354

356429

506668

роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

151322

281208

320197

189210

219635

303070

421133

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2797559

1940832

3133212

2020339

2513335

1997952

3592499

наземний і трубопровідний транспорт

958508

495376

1098268

809324

425431

421912

495946

водний транспорт

5485

32196

20037

35032

79604

9179

42027

авіаційний транспорт

1

1

1

1

1

1

1

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

1831905

1406588

2013750

1175397

2008172

1566600

3054466

поштова та кур'єрська діяльність

1

1

1

1

1

1

1

Тимчасове розміщування й організація харчування

208349

70914

59412

85741

201497

189775

72303

тимчасове розміщування

182340

50833

55780

81480

187851

164397

60190

діяльність із забезпечення стравами та напоями

26009

20081

3632

4261

13646

25378

12113

Інформація та телекомунікації

371567

130474

378457

516175

367098

276729

454490

видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

8703

6240

3639

13608

26541

10214

16065

телекомунікації (електрозв'язок)

349276

110537

357675

494394

334171

257868

425978

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

13588

13697

17143

8173

6386

8647

12447

Фінансова та страхова діяльність

145395

98565

159675

209560

74298

81546

103869

Операції з нерухомим майном

928216

803579

540545

756016

476149

625535

869195

Професійна, наукова та технічна діяльність

81109

126706

174352

234751

213831

144390

136271

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

63074

34582

124352

203296

190920

65620

73496

наукові дослідження та розробки

4827

67055

17799

18709

6498

41171

25778

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

13208

25069

32201

12746

16413

37599

36997

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

214534

117961

140096

49146

63056

200566

326821

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

1001554

1182149

597643

424473

512995

1009975

2077265

Освіта

244038

81853

48123

44017

39375

91218

206608

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

92398

85568

160343

95489

132452

141208

293885

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

30562

54528

12927

13000

12141

14615

46513

Надання інших видів послуг

19738

8665

7282

4875

5410

6539

18067

_____________________________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.