Архів: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Діяльність підприємств

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2016 році

(тис.грн.)

 

Фінансовий

результат

(сальдо)

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий           результат

у % до

загальної

кількості

підприємств

фінансовий           результат

Промисловість1

–3544683,3

74,2

1992742,3

25,8

5537425,6

Добувна промисловість і

розроблення кар'єрів

4999,9

73,3

5155,6

26,7

155,7

Переробна промисловість

–1703393,1

76,0

1911982,7

24,0

3615375,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

446597,8

72,0

828750,2

28,0

382152,4

текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

64213,1

77,2

70819,5

22,8

6606,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

61061,7

76,7

70080,1

23,3

9018,4

виробництво коксу та

продуктів нафтоперероблення

2

2

2

2

2

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–2714041,1

74,5

15941,0

25,5

2729982,1

виробництво основних

фармацевтичних продуктів і

фармацевтичних препаратів

2

2

2

2

2

виробництво ґумових і

пластмасових виробів, іншої

 неметалевої мінеральної продукції

115501,1

75,4

298210,0

24,6

182708,9

металургійне виробництво,

 виробництво готових металевих виробів

40915,1

74,1

165731,9

25,9

124816,8

машинобудування

200869,5

78,2

241137,1

21,8

40267,6

виробництво комп'ютерів,

електронної та оптичної  продукції

–341,9

85,2

15341,4

14,8

15683,3

виробництво електричного

устатковання

138258,4

72,5

140348,7

27,5

2090,3

виробництво машин і

устатковання, не віднесених до інших угруповань

42039,8

77,9

62552,4

22,1

20512,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних  засобів

20913,2

82,4

22894,6

17,6

1981,4

виробництво меблів, іншої

продукції; ремонт і монтаж

машин  і устатковання

–11667,7

79,0

128080,7

21,0

139748,4

Постачання електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря

–1849074,9

40,6

57651,7

59,4

1906726,6

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

2784,8

71,6

17952,3

28,4

15167,5

 

 

_________________

1 Дані уточнено  з урахуванням зміни підприємствами  основного виду економічної діяльності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.