Національні рахунки

Доходи  населення

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20161

Доходи всього, млн.грн.

7982

10173

13467

18558

22457

29186


39367

42422

52924

61435

70429

78285

80438

98819

117310

Наявний доход на одну особу, грн 

2472,8

3163,9

4221,4

5883,4

7006,1

8780,8


11754,4

12404,2

16275,2

19135,0

22224,4

25571,8

24242,0

31542,6

37732,0

Реальний наявний доход (у % до попереднього року)

119,2

110,5

121,9

124,4

108,8

111,6

104,0

90,4

118,1

107,7

113,9

115,4

83,8

85,7

103,9

 

______________________

1 Дані попередні.

Доходи населення за регіонами України (2002-2016)