Надання статистичної інформації на запити користувачів

 

Органи державної статистики здійснюють формування статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та у терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік (далі – План) або окремими рішеннями Кабінетом Міністрів України.

Статистична інформація, яка передбачена Планом для оприлюднення, розміщена на офіційних веб-сайтах Державної служби статистики України та її територіальних органів.

Таким чином, статистична інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області), є доступною та відкритою для всіх користувачів без будь-яких обмежень. Для отримання цієї інформації не потрібний спеціальний дозвіл, але у разі її використання з метою подальшого поширення необхідно робити посилання на джерело отримання даних – "За даними Головного управління статистики в Одеській області".

 

Підготовка статистичної інформації, яка не передбачена Планом , підпадає під дію статті 24 Закону України "Про державну статистику" та  постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами).

 

Надання статистичної інформації здійснюється на підставі укладеного Договору про надання статистичної інформації або Заявки на отримання статистичної послуги на платній основі.

 

ГУС в Одеській області здійснює широку видавницьку діяльність. Згідно з Каталогом статистичних видань, передбачених до випуску у 2019 р., на періодичній основі випускаються статистичні доповіді, довідники, бюлетені та збірники.

 

Окрім видань, які містяться у Каталозі, ГУС в Одеській області має можливість надавати інформацію по одноразових запитах. Також за домовленістю можуть бути підготовлені спеціальні видання за замовленою тематикою.

 

При отриманні запиту працівники структурного підрозділу ГУС в Одеській області, відповідального за підготовку даної інформації, обчислюють вартість статистичної послуги, виходячи з витрат часу на підготовку статистичної інформації та витрат на друкування, узгоджують із замовником загальну вартість виконаних робіт та термін виконання; після чого запит  безпосередньо виконується.

 

Заявки на отримання інформації необхідно надсилати на адресу: 65026, м.Одеса, вул.Польська,20а, Головне управління статистики в Одеській області або на gus@od.ukrstat.gov.ua.

Заключати договір – 65026 м.Одеса, вул. Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області, управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, кімн. № 105.

 

Телефони для довідок:

          722-08-60, 725-37-12 – про видання статистичних матеріалів

          725-14-37 – про порядок укладання договорів