Заявка розроблена відповідно до нормативної бази щодо надання платних статистичних послуг:


• «Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000р. за № 1659 (зі змінами)

• Зразок заявки на отримання платних статистичних послуг