Новини

 

До уваги мешканців міста Одеси та Одеської області!

 

31.10.2017

 

Індекси будівельної продукції за видами у січні-вересні 2017 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні-вересні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 жовтня 2017 року

На 1 жовтня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 54,5 млн.грн, з неї 15,1 млн.грн припадало на економічно активні

підприємства. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств станом на 1 жовтня 2017р. відсутня.

Кількість і робочий час штатних працівників Одеської області у вересні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у вересні 2017р. становила 426,5 тис. осіб.

Порівняно з серпнем 2017р. кількість штатних працівників зменшилася на 63 особи.

Табельний фонд робочого часу у вересні 2017р. становив 168 годин. Кожен працівник відпрацював в середньому у цьому місяці 144 години.

Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 85,7%.

Заробітна плата штатних працівників Одеської області у вересні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2017р. становила 6624 грн, що у 2,1 раза вище

рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно із серпнем 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 2,8%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2016р.) збільшився на 37,6%.

 

30.10.2017

 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2016рр.)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2010-2017рр.)

Використання палива у вересні 2017 року

Запаси палива на 1 жовтня 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року) у 2017 році

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-вересні 2017 року

Виробництво основних видів промислової продукції у січні–вересні 2017 року

 

26.10.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у вересні 2017 року           

У вересні 2017р. суб’єктами господарювання через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі – АЗС і АГНКС),

що налічує 430 одиниць (з них АГНКС –2), було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу на загальну суму 602,9 млн.грн, з якої 379,5 млн.грн (62,9%)

становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 153,2 млн.грн (25,4%) – від продажу палива дизельного, 69,5 млн.грн (11,5%) – пропану та бутану.

 

25.10.2017

 

Вантажні перевезення у січні-вересні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні-вересні 2017 року

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 2017 року та середня чисельність за січень–серпень 2017 року

Природний рух населення у січні-серпні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січні–вересні 2017 року

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 6108,0 млн.грн.

Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 136,8%.

 

24.10.2017

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–серпні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–серпні 2017 року

Роздрібний товарооборот у січні-вересні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Промислове виробництво в Одеській області у січні–вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 116,8%, у т.ч.

у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 134,2%, переробній – 119,5%, постачанні електроенергії, газу, пари

та кондиційованого повітря – 99,1%. Індекс промислової продукції у вересні 2017р. порівняно з серпнем 2017р. становив 117,2,7%.

 

23.10.2017

 

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах у 2016 році

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності у 2016 році

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2016 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Про надання населенню субсидій у вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 228,1 тис. домогосподарств,

що в 1,6 раза більше, ніж у січні–вересні 2016р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 68,8% таких звернень.

У січні–вересні 2017р. призначено субсидії 248,5 тис. домогосподарств (109,0% із числа тих, які звернулися, враховуючи тих, що звернулися

 за субсидіями у 2016 році, але призначено їм було тільки у 2017 році), з них у міських поселеннях – 170,2 тис. домогосподарств,

у сільській місцевості – 78,3 тис. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 121,0 тис., або у 1,9 раза.

Підсумки роботи транспорту в Одеській області у січні–вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 48,4 млрд.ткм, що на 7,3% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

 

20.10.2017

 

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році

 

19.10.2017

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

 

Підготовлено експрес-випуски

Демографічна ситуація в Одеській області у січні–серпні 2017 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 2382607 осіб.

Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3909 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 75 живонароджених.

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили

1211,9 млн.дол. США та 958,5 млн.дол.1 відповідно. Порівняно із січнем–серпнем 2016р. експорт та імпорт збільшився на 33,5% та 23,7%1 відповідно.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 253,4 млн.дол. США1.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,26 (у січні–серпні 2016р. – 1,17).

 

18.10.2017

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2017 році

 

13.10.2017

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2017 році (до грудня попереднього року)

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання на 1 жовтня 2017 року

 

12.10.2017

 

Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році (станом на 1 жовтня 2017 року)

Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні-вересні 2017 року

 

11.10.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін по Одеській області у вересні 2017 року

Ціни на споживчому ринку області у вересні 2017р. порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 11,2% (по Україні – на 2,0% та 10,2% відповідно).

 

09.10.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-серпні 2017 року

 

05.10.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Одеській області у січні–серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) становив 33459,6 млн.грн, у розрахунку на одну особу цей показник становив 14009,2 грн.

 

04.10.2017

 

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-серпні 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ (повідомлення для ЗМІ)

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2017 році

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2017 році

 

02.10.2017

 

Підготовлено експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Одеській області у серпні 2017 року

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 3778,6 млн.грн, або 99,5%

нарахованих за цей період сум (у січні–серпні 2016р. – 105,8%).

Кількість і робочий час штатних працівників Одеської області у серпні 2017 року

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у серпні 2017р. становила 426,5 тис. осіб.

Порівняно з липнем 2017р. кількість штатних працівників збільшилася на 748 осіб, або на 0,2%.

Табельний фонд робочого часу у серпні 2017р. становив 175 годин. Кожен працівник відпрацював в середньому у цьому місяці 136 годин.

Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 77,7%.

Заробітна плата штатних працівників Одеської області у серпні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у серпні 2017р. становила 6445 грн, що у 2,0 раза вище рівня

мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно із липнем 2017р. розмір заробітної плати зменшився на 3,7%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2016р.)

збільшився на 35,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць року

1

2

3

 4

 5

6 

7

 8

 9

 10

 11

 12

 

 

<<попередній місяць                                                                 наступний місяць>>