Новини

 

30.06.2017

 

Запаси палива на 1 червня 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-травні 2017 року

Виробництво основних видів промислової продукції у січні-травні 2017 року

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2017 році

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2015 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Заборгованість із виплати заробітної плати в Одеській області на 1 червня 2017 року 

На 1 червня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 49,7 млн.грн, з неї 10,3 млн.грн припадало на економічно активні підприємства.

Використання палива в Одеській області у 2016 році

У 2016р. підприємствами та організаціями області всіх видів діяльності використано (без урахування обсягів реалізації населенню) 2456,7 тис.т палива в умовному вимірі.

Постачання та використання енергії в Одеській області у 2016 році

Загальний обсяг відпуску електроенергії за всіма джерелами постачання енергії в Одеській області у 2016р. становив 326,5 млн.кВт×год, теплоенергії – 3672,0 тис.Гкал.

 

29.06.2017

 

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2017 році

Індекси будівельної продукції за видами у 2017 році

Використання палива за окремими видами у 2016 році

 

Підготовлено експрес-випуски

Економічна активність населення Одеської області в І кварталі 2017 року

За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15-70 років у І кварталі 2017р. становила 977,3 тис. осіб, а кількість безробітних – 83,2 тис. осіб.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Одеської області у травні2017 року

 

 

 

 

 

27.06.2017

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у січні–березні 2017 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у січні–березні 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності у січні–березні 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності у січні–березні 2017 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 березня 2017 року

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у січні-березні 2017 року

 

26.06.2017

 

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів станом на 01.01.2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Одеської області у січні–березні 2017 року

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової торгівлі у січні-березні 2017р. становив 18714,9 млн.грн.

 

23.06.2017

 

Вантажні перевезення у січні–травні 2017 року

Пасажирські перевезення у січні–травні 2017 року

Роздрібний товарооборот у січні-травні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуск

Промислове виробництво в Одеській області у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції становив 115,1%. Індекс промислової продукції у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 92,8%.

 

22.06.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2016 роках

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2016 році

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності у 2016 році

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 травня 2017 року та середня чисельність за січень-квітень 2017 року

Природний рух населення у січні-квітні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Виконання будівельних робіт в Одеській області у січні–травні 2017 року

Підприємствами області, що працювали за будівельними контрактами, виконано будівельних робіт на суму 2301,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 128,6%.

Підсумки роботи транспорту в Одеській області у січні–травні 2017 року

У січні–травні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 28,0 млрд.ткм, що на 11,2% більше, ніж у січні–травні 2016р. У січні–травні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 4,2 млрд.пас.км, що на 3,2% менше від обсягів січня–травня 2016р.

 

21.06.2017

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–квітні 2017 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі Одеської області у січні-квітні 2017 року

 

Підготовлено експрес-випуски

Структура роздрібного товарообороту підприємств Одеської області у січні–березні 2017 року

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р., у порівнянні з січнем–березнем 2016р. збільшився на 5,8% і становив 9610,6 млн.грн.

Про надання субсидій населенню Одеської області у травні 2017 року

У січні–травні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 89,5 тис. домогосподарств, що на 25,1% більше, ніж у січні–травні 2016р.

 

20.06.2017

 

Заклади культури та мистецтва (1995-2016 роки)

Засоби масової інформації та книговидання (2000-2016 роки)

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році

 

19.06.2017

 

Попит та пропозиція робочої сили у 2017 році

Зареєстроване безробіття у 2017 році

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2017 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Демографічна ситуація в Одеській області у січні–квітні 2017 року

 

16.06.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Зовнішня торгівля товарами Одеської області у січні–квітні 2017 року

 

15.06.2017

 

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

 

14.06.2017

 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання на 1 червня 2017 року

 

13.06.2017

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

 

12.06.2017

 

Підготовлено експрес-випуск

Індекси споживчих цін по Одеській області в травні 2017 року

 

08.06.2017

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-квітні 2017 року

 

06.06.2017

 

Соціально-економічне становище Одеської області за січень-квітень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області у січні-квітні 2017 року

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  з країн світу в економіці області на 1 квітня 2017 року

Правопорушення (1995-2016рр.)

Утворення та поводження з відходами (1994-2016рр.)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2016 році

Утворення та поводження з відходами у 2016 році

 

Підготовлено експрес-випуск

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності в Одеській області у січні–квітні 2017 року

 

02.06.2017

 

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у квітні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у квітні 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у січні-квітні 2017 року

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2016рр.)

Індекси сільськогосподарської продукції у 2016 році (уточнені дані)

Кількість працівників , задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2016рр.)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт (2010-2016рр.)

 

01.06.2017

 

Капітальні інвестиції за видами активів у січні-березні 2017 року

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні-березні 2017 року

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні-березні 2017 року

Географічна структура експорту-імпорту товарів області (1996-2016рр.)

Географічна структура експорту-імпорту послуг області (1996–2016рр.)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2016 році (уточнені дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2016 році (уточнені дані)

Експорт-імпорт послуг області за країнами світу у 2016 році (уточнені дані)

Структура експорту-імпорту області за видами послуг у 2016 році (уточнені дані)

 

 

 

Місяць року

1

2

3

 4

 5

6 

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 

 

<<попередній місяць                                                                 наступний місяць>>