Звіт про проведену роботу

Головного управління статистики в Одеській області

за 2016 рік

 

На виконання Листа Державної служби статистики України від 25.01.2016 № 24-22/3-16 щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції, надаємо інформацію щодо показників роботи Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області) з питань запобігання та виявлення корупції за встановленою формою.

Додатково повідомляємо про наступне.

Протягом 2016 року відділом правового забезпечення, були проведені:

лекція на тему «Національне антикорупційне бюро України: завдання та повноваження» (15.03.2016/30 осіб);

лекція на тему: «Види та форми корупції» (19.05.2016/30 осіб);

семінар на тему: «Відповідальність державних службовців за вчинення корупційних правопорушень» (15.07.2016/30 осіб);

лекція на тему: «Антикорупційна політика в Україні» (16.09.2016/30 осіб);

семінар на тему: «Напрями формування антикорупційної культури в Україні» (17.11.2016/30 осіб).

Крім того, відділом правового забезпечення був проведений тематичний постійно діючий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції за темами:

«Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (18.02.2016/20 осіб);

«Використання владних повноважень як головний стимул корупції» (23.03.2016/20 осіб);

«Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади» (18.04.2016/20 осіб);

«Удосконалення правового поля у сфері боротьби з корупцією відповідно до міжнародних стандартів» (26.12.2016/20 осіб).

Кожний другий четвер проводиться пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з корупцією». Звернень щодо фактів корупції протягом звітного періоду не надходило.

Відділами правового та кадрового забезпечення ведеться щоквартальний контроль за виконанням відокремленими підрозділами ГУС в Одеській області Плану заходів ГУС в Одеській області щодо запобігання корупції на 2016 рік, затвердженого наказом ГУС в Одеській області від 28.01.2016 № 4, на підставі наданих ними звітів.

Відокремлені підрозділи ГУС в Одеській області регулярно проводять роз’яснювальну роботу серед державних службовців з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції». У відокремлених підрозділах корупційних правопорушень не виявлено, конфлікту інтересів не виникало, звернень громадян щодо фактів порушень працівниками Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.

 

 

Проведено семінарів, занять./осіб, які взяли участь, лекцій, круглих столів кільк

Розглянуто на колегіях, тематичних нарадах стан протидії корупції (кільк)

Опубліковано, оприлюднено статей, роз’яснень, коментарів антикорупційної спрямованості (кільк.)

Розглянуто звернень (кільк.) / щодо фактів корупції

Проведено перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства та інших (кільк. Планові/позапланові)

Передано правоохоронним органам матеріалів про факти корупційних правопорушень (кільк.)

Притягнуто до відповідальності (кільк.)

Усунуто корупційні ризики в організаційно-розпорядчих документах (кільк.)

Виявлено корупційних ризиків

2

3

4

5

6

7

8

9

10

681

 

17

-

-

-

22

-

-

-

 

______________________________________________________________

  1Проведено 68 лекцій та семінарів ( присутні- 539 осіб), з них 9 - у Головному управлінні статистики в Одеській області та 59 - у відокремлених підрозділах Головного управління статистики в Одеській області

  2Правоохоронним органам передано інформацію щодо не подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік двома, звільненими у 2015 році, працівниками Головного управління статистики в Одеській області.

 

 

Начальник                                                                                                                                         Л.Е.Котвицька