Звіт результатів проведеної антикорупційної роботи за 2018 рік

 

Протягом 2018 року у ГУС в Одеській області продовжувалася робота, спрямована на запобігання проявів корупції, дотримання основних положень антикорупційного законодавства, зокрема, проводилась:

- інформаційно-роз’яснювальна робота з державними службовцями, яка спрямована на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, підвищення особистої відповідальності;

- навчання, семінари та інші комунікативні заходи профілактичного та просвітницького характеру, спрямовані на суворе додержання законів, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисливих цілях, підвищення особистої відповідальності та неприпустимість вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Протягом 2018 року головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  було проведено п’ять лекцій на теми: «Конфлікт інтересів у діяльності державного службовця» (07.02.2018/16 осіб); «Протидія корупції в державному апараті сучасної України» (22.03.2018/20 осіб); «Відмежування корупційних правопорушень від правопорушень, пов’язаних з корупцією» (17.04.2018/21 особа); «Функціонування корупційних мереж як перешкода формуванню політичної волі протидіяти корупції» (21.06.2018/21 особа); «Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю» (26.12.2018/40 осіб).

Крім того, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції були проведені тематичні постійно діючі семінари з питань запобігання та виявлення проявів корупції за темами: «Корупційні діяння на державній службі-загроза національній безпеці Українській державі» (22.02.2018/23 особи); «Публічна служба в умовах антикорупційної політики держави» (22.05.2018/17 осіб); «Елементи конфлікту інтересів, як правопорушення, пов’язаного з корупцією» (19.09.2018/23 особи).

Додатково повідомляємо, що кожний другий четвер місяця проводилась пряма телефонна лінія, з питань запобігання та виявлення корупції на тему «Боротьба з корупцією» за участю головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (з 15.00 години до 17.00 години за телефоном (048)722-05-78), яка запроваджена з метою підвищення ефективності роботи у напрямку запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам у ГУС в Одеській області, та дозволяє оперативно отримувати інформацію, розглядати звернення та надавати відповіді заявникам.

Протягом звітного періоду до ГУС в Одеській області на електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило: звернень від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції працівниками ГУС в Одеській області;  інформації про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям або проходженням державної служби.

Важливим профілактичним заходом на шляху запобігання проявам корупції є перевірка роботи відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області – відділів, управлінь статистики у районах щодо додержання законодавства з питань державної служби, запобігання корупції і надання практичної та методичної допомоги з цих питань.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції вівся щоквартальний контроль за виконанням відокремленими підрозділами ГУС в Одеській області Плану заходів ГУС в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік, затвердженого наказом ГУС в Одеській області від 29.12.2017 № 64, на підставі наданих ними звітів.

Керівники відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області регулярно проводили роз’яснювальну роботу серед державних службовців з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом звітного періоду велось щоквартальне узагальнення показників щодо здійснених заходів з питань запобігання та виявлення корупції у ГУС в Одеській області та відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області. Відповідна інформація про вжиті заходи з питань запобігання і виявлення корупції надавалася Державній службі статистики  України щоквартально.

З метою надання допомоги працівникам ГУС в Одеській області щодо заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларації за 2017 рік головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна робота щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. Державні службовці структурних та відокремлених підрозділів були забезпечені відповідними методичними матеріалами.

За результатами проведеної перевірки своєчасності подання е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування ГУС в Одеській області та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області не встановлено випадків неподання чи несвоєчасного подання електронних декларацій суб’єктами декларування ГУС в Одеській області категорії «Б», після граничного терміну подачі електронних декларацій (01 квітня 2018 року). Встановлено два факти неподання/несвоєчасного подання електронних декларацій після граничного терміну подачі декларацій (першого квітня 2018 року) суб’єктами декларування ГУС в Одеській області категорії «В»: а саме: Овчиниковою Ольгою Павлівною – провідним спеціалістом-економістом відділу аналізу даних соціальної статистики управління аналізу статистичних даних; Осіповою Наталією Григоріївною – головним спеціалістом-економістом відділу обробки даних вибіркових обстежень населення управління обробки даних статистичних спостережень.

Про встановлених осіб було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції згідно чинного законодавства.

Додатково повідомляємо, що Осіпова Наталія Григоріївна з технічних причин роботи порталу для подання електронних декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції не мала змоги подати декларацію за 2017 рік. Оскільки при поданні декларації за 2016 рік вона помилково вказала в полі «Звітний період» - 2017 рік. Пізніше помилку було виявлено та подано виправлену декларацію. Але, в 2018 році подати щорічну декларацію з оновленими даними за 2017 своєчасно, технічно не було можливості, оскільки така декларація вже існує. З цього приводу Осіпова Н. Г. зверталася з роз’ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Здійснювався контроль за поданням декларацій особами, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність у ГУС в Одеській області та відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області, пов’язану з виконанням функцій держави у 2017 році. За результатами перевірки порушень щодо виконання цими особами вимог частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено один випадок неподання декларації, а саме – Сімачінською Ганною Іванівною, наказ начальника ГУС в Одеській області від 22.06.2017 №295 К - звільнена у зв’язку зі смертю.

Всі інші державні службовці категорії «В» (у тому числі ті, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави у звітному році) подали свої декларації своєчасно до 01 квітня 2018 року.

З метою забезпечення виконання частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна робота в структурних підрозділах ГУС в Одеській області, щодо необхідності своєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктами декларування про суттєві зміни у майновому стані.

Службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб працівниками ГУС в Одеській області, за поданням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції не проводилось, комісії з проведення службового розслідування не затверджувались.

За звітний період працівники ГУС в Одеській області не притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Протоколів про вчинення адміністративних правопорушень на посадових осіб складено не було.

Протягом 2018 року забезпечувалося функціонування та оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області. На веб-сайті ГУС в Одеській області були представлені показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за 2017 рік, інформація про посадових осіб, яким можна повідомити про факт корупції, графік проведення прямої телефонної лінії на тему: «Боротьба з корупцією» у ГУС в Одеській області, інформаційні матеріали з питань протидії корупції, план заходів ГУС в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік.

У відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області корупційних правопорушень не виявлено; конфлікту інтересів не виникало, звернень громадян щодо фактів порушень працівниками Закону України «Про запобігання корупції» не надходило, відповідно наданих ними звітів.

Інформації від керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області начальнику ГУС в Одеській області про державних службовців, які вчинили корупційні діяння не надходило.

Прийняття на роботу державних службовців здійснювалось на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог чинного законодавства.

Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що злагоджена робота і контроль за дотриманням антикорупційного законодавства є основними факторами того, що випадки корупційних діянь у ГУС в Одеській області відсутні, тому й випадки порушення антикорупційного законодавства та притягнень до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень у 2018 році, теж відсутні.