Звіт результатів проведеної антикорупційної роботи за 2017 рік

 

На виконання Плану заходів Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області) щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік, затвердженого Наказом ГУС в Одеській області від 10.01.2017 № 2 та п.3 Розділу V Антикорупційної програми Державної служби статистики України на 2017 рік, затвердженої Наказом Державної служби статистики України від 14.07.2017 № 169 ГУС в Одеській області протягом 2017 року було проведено наступні лекції на теми:

«Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення» (23.02.2017/20 осіб);

«Порядок подання та перевірки декларацій» (23.03.2017/30 осіб);

«Політична корупція» (14.04.2016/20 осіб);

«Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єкта декларування» (09.06.2017/30 осіб);

Проведені тематичні постійно діючі семінари з питань запобігання та протидії проявам корупції за темами:

«Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці української держави» (02.02.2017/15 осіб);

«Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції» (19.05.2017/20 осіб);

«Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції» (18.09.2017/20 осіб);

«Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції» (14.11.2017/17 осіб).

Лекція на тему:

«Схильність осіб до корупційних проявів відповідно до особливості соціотипу» (27.10.2017/30 осіб).

Кожний другий четвер місяця проводиться пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з корупцією».

 

Показники роботи

Проведено семінарів, занять, лекцій, круглих столів кільк./осіб, які взяли участь

Розглянуто на колегіях, тематичних нарадах стан протидії корупції (кільк)

Проведено перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства та інших (кільк. планові/позапланові)

Притягнуто до відповідальності (кільк.)

1

2

3

6

8

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики в Одеській області

54

(500 осіб)1

19

2

1

Проведена антикорупційна робота за 2017 рік здійснена на високому рівні, всі пункти плану виконані та дотримані строки виконання.

У поодиноких випадках порушення антикорупційного законодавства було здійснено швидке реагування. Результати будуть враховані при розробці плану заходів ГУС в Одеській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік.
________________
1 Проведено 54 лекції (семінари/робочих бесіди) з них 9 в Головному управлінні статистики в Одеській області та 47 у відокремлених підрозділах Головного управління статистики в Одеській області