Архів:2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2016 РІК1

(повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 2387656 осіб.

Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність наявного населення області зменшилася на 97 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 79,5 народжених.

Соціальний захист

У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 204,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях 124,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 80,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2016р. становила 99265,6 тис.грн, що у 3,4 раза більше, ніж у січні–листопаді 2015р., з неї у міських поселеннях – 64028,3 тис.грн, у сільській місцевості – 35237,3 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016р. становив 510,9 грн.

Крім того, 48449 домогосподарствам (76,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 12283 домогосподарствам, у сільський місцевості – 36166 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії у листопаді 2016р. на одне домогосподарство становив 2437,0 грн.

У січні–листопаді 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 56156,3 тис.грн.

У січні–листопаді 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3370,9 млн.грн (88,5% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець листопада 2016р. становила: зі сплати за газопостачання – 648,4 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 474,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 140,5 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 88,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 27,1 млн.грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2016р. становила 14,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 82,1% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних 49,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по Одеській області порівняно з листопадом 2016р. збільшився на 0,3 в.п. і на кінець грудня 2016р. становив 1,0% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,8% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець 2016р. становила 2,7 тис., що на 13,6% менше, ніж у листопаді 2016р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом грудня 2016р. збільшилося на 1 особу та на кінець місяця становило 5 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2016р. було працевлаштовано 627 осіб,  що на 11,4% менше, ніж у листопаді 2016р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у грудні 2016р., жінки становили 58,2%, молодь у віці до 35 років 40,4%.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з листопадом 2016р. зменшилась на 1,6 в.п. і у грудні п.р. становила 4,0% громадян, які мали статус безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж грудня 2016р., становила 8,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1896 грн, що на 18,5% перевищує законодавчо встановлений у цьому місяці рівень мінімальної заробітної плати (1600 грн).

Доходи населення

У січні–листопаді 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4648 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 22,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності, фінансові та страхові установи, професійна, наукова та технічна діяльність, сфера інформації та телекомунікацій, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,2–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги і не перевищував 71,3% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. становив 100,7%, з листопадом 2015р. – 104,8%, у січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. – 107,6%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) протягом листопада 2016р. зменшилася на 7,2% і на 1 грудня 2016р. становила 50957 тис.грн.

Упродовж листопада 2016р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 2,1% і на 1 грудня 2016р. становила 11481 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в освіті (на 467 тис. грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у Савранському (на 35,7%) районі та м.Білгород-Дністровський (на 31,8%).

На 1 грудня 2016р. вчасно не отримали заробітну плату 1115 працівників економічно активних підприємств (0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10297 грн, що в 2,1 раза більше, ніж розмір середньої заробітної плати за листопад 2016р.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом 2016р. обліковано 34,7 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 57,2%  – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,9% становили злочини проти власності, 7,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 5,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,0% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,5% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,8% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

У 2016р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 192, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 141, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 31.

Кількість випадків крадіжок становила 16408, грабежів – 4029, шахрайств – 1898, розбоїв – 619, хабарництва – 197.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 47 осіб, які скоїли злочини у складі 12 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 12 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, які вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у 2016р. становила 28,5 тис. осіб, із числа яких 10770 – жінки, 1684 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 263 – неповнолітні та 151 особа – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,8%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (41,8%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 1137 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 515 осіб, із числа яких 41,2% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 28,5% було умисно вбито, 10,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 3959, з них жінки – 462, неповнолітні – 206. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,7% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 13,5% вчинили злочин у групі, 10,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 75,1%, безробітних – 4,8%.  

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2016р. становив 113,6% (по Україні – 112,4%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 3,7%. Найбільше зростання цін зафіксовано на масло на 30,4%, сметану – на 23,3%, молоко – на 20,7%, сир і м’який сир (творог) – на 18,2%, хліб – на 14,4%, свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти – на 13,5% та продукти переробки зернових – на 10,3%. Разом з цим, спостерігалось суттєве зниження цін на овочі, які в цілому подешевшали на 25,5%. Серед них, знизились у ціні на 68,941,8% солодкий перець, білокачанна капуста, морква, ріпчаста цибуля, помідори, буряк, огірки. Водночас, гриби подорожчали на 21,2%. Крім цього, стали дешевше банани на 16,3%, цитрусові на 13,4%, сало – на 12,9%, яйця – на 12,0%.

Загальне підвищення цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива становило 47,8%, що в значній мірі спричинено підвищенням тарифів за гарячу воду, опалення в 1,9 раза, електроенергію – в 1,6 раза, газ – на 46,0%, водопостачання – на 44,2% та каналізацію – на 32,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 11,4%, в основному, за рахунок подорожчання амбулаторних послуг та послуг лікарень на 20,9% та 17,2% відповідно.

Зростання цін на транспорт на 15,6% відбулось, перш за все, за рахунок подорожчання обслуговування і ремонту власних транспортних засобів на 35,7%, палива та мастил – на 20,5%, перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 17,5%.

Подорожчання послуг освіти на 13,4%, головним чином, зумовлено підвищенням плати за навчання у вищих та середніх навчальних закладах на 20,6% та 18,6% відповідно.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2016р. становив 84056,2 млн.грн, що складає 106,3% обсягу  2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за 2016р. становив 42584,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,8% більше обсягу 2015р.

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2016р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2015р. становив 111,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 123,4%, у господарствах населення – 98,1%.

Індекс продукції рослинництва становив 116,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 125,6%, у господарствах населення – 102,0%.

            Під урожай 2016р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1841,2 тис.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – на 1309,6 тис.га (71,1%), господарствами населення – на 531,6 тис.га (28,9%). Порівняно з 2015р. загальна посівна площа зменшилась на 1,1 тис.га, або на 0,1%.

У 2016р. валовий збір зернових і зернобобових культур становив 4396,0 тис.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність – 36,8 ц з 1 га. Порівняно з 2015р. виробництво зерна збільшилось на 26,0% (на 907,0 тис.т), що зумовлено збільшенням середньої врожайності з 1 га (на 26,0%).

Валовий збір соняшнику на зерно (1000,9 тис.т у вазі після доробки) порівняно з 2015р. збільшився на 32,5% за рахунок зростання площі збирання на 11,4% та врожайності на 18,8%, яка в середньому становила 21,5 ц з 1 га.

Виробництво ріпаку (75,8 тис.т) зменшилось порівняно з 2015р. на 45,0%, що зумовлено скороченням зібраних площ на 42,9% та врожайності на 3,8% .

Господарствами всіх категорій зібрано 541,1 тис.т картоплі (на 9,4% більше, ніж у 2015р.), 347,4 тис.т овочів (на 20,4% менше), 85,1 тис.т плодоягідної продукції (на 0,1% більше), 230,4 тис.т винограду (на 3,5% менше).

У 2016р. порівняно з 2015р. індекс продукції тваринництва становив 90,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 89,0%, у господарствах населення – 90,7%.

За 2016р. реалізовано на забій 69,6 тис.т худоби та птиціживій масі), що на 5,2% менше порівняно з 2015р., вироблено 363,7 тис.т молока (на 5,6% менше) та 322,3 млн.шт яєць (на 9,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 83,9%, 90,6% та 96,6%.

За розрахунками, на 1 січня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 169,6 тис. голів (на 5,5% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у тому числі корів – 96,0 тис. голів (на 4,0% менше), свиней – 288,8 тис. голів (на 17,5% менше), овець та кіз – 352,0 тис. голів (на 2,1% менше), птиці всіх видів – 4,4 млн. голів (на 10,6% менше). У господарствах населення утримувалось 85,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,7%; свиней – 64,8%, овець і кіз – 85,8%, птиці всіх видів – 97,0%.

Промисловість

У 2016р. порівняно з 2015р. індекс промислової продукції в області становив 107,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 110,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 11,9%, у тому числі у виробництві молочних продуктів – на 27,1%, у виробництві олії та тваринних жирів – на 23,7%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 18,2%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 2,9%, у виробництві напоїв – на 0,1%. Однак, обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин зменшилися на 44,1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 4,7%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 4,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 4,0%.

У 2016р. вироблено 639 т м’яса великої рогатої худоби та свиней свіжого чи охолодженого, 4,8 тис.т ковбасних виробів, 10,8 тис.т риби, переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби, 116,4 тис.т соків фруктових та овочевих та їх сумішей, 733,8 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 5,2 тис.т молока рідкого обробленого, 1209 т масла вершкового, 676 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 83,9 тис.т борошна, 39,7 тис.т круп, 76,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 6,9 тис.т виробів здобних, 1802,2 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 2905,3 тис.дал вина виноградного, 759,2 тис.дал напоїв безалкогольних, 1426,2 тис.дал води натуральної мінеральної.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,4%, у тому числі у виробництві одягу – 117,6%, у текстильному виробництві – 96,9%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 80,6%. За підсумками 2016р. вироблено 161,6 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 89,0%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 105,0%, у виробництві паперу та паперових виробів – 75,9%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 74,8%.

У 2016р. проти 2015р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 77,3%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 55,7%, фарб, лаків і подібної продукції – 135,1%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 136,6%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 127,8%, у тому числі виробництві гумових і пластмасових виробів – 126,1%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 131,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 17,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 109,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 5,1%.

Будівництво

У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 6065,7 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 3 місце.

Індекс будівельної продукції, порівняно з попереднім роком, становив 121,6%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 37,9%, будівництво будівель зменшилося на 1,6%, у тому числі житлових – зменшилося на 11,6%, нежитлових – збільшилося на 25,1%,

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,2% та 4,2% відповідно.

Підприємствами міст Одеси та Чорноморська, Лиманського, Овідіопольського та Біляївського районів виконано 93,2% загального обсягу робіт по області.

Транспорт

У 2016р. підприємствами транспорту перевезено 39,6 млн.т вантажів, що на 1,0% більше, ніж у 2015р. Вантажооборот зменшився на 11,1% і становив 61,8 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 31,4 млн.т вантажів, що на 5,5% більше, ніж у 2015р. Відправлення нафти і нафтопродуктів збільшилося на 56,2%, зерна і продуктів перемолу – на 39,0%, чорних металів – на 20,8%, брухту чорних металів – на 26,2%, цементу – на 6,3%. Відправлення коксу зменшилось на 67,7%, руди залізної та марганцевої – на 26,6%, лісових вантажів – на 28,6%, кам’яного вугілля – на 16,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 8,8%, будівельні матеріали – на 2,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у 2016р. перевезено 6,1 млн.т вантажів, що на 18,4% менше, ніж у 2015р., та виконано вантажооборот в обсязі 1640,1 млн.ткм, який збільшився на 2,8% порівняно з 2015р.

Водним транспортом у 2016р. перевезено 2,2 млн.т вантажів, що на 6,2% більше, ніж у 2015р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом збільшилися на 7,1% від обсягів 2015р.

У 2016р. послугами пасажирського транспорту скористалися 332,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 12,4 млрд.пас.км, що відповідно на 4,1% менше та на 25,8% більше від обсягів 2015р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 135,7 млн. пасажирів, що на 3,6% менше, ніж у 2015р. На залізничному транспорті відбулось зростання пасажирських перевезень на 1,2%. Міським електротранспортом перевезено 162,5 млн. пасажирів, що на 5,6% менше, ніж у 2015р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1402,7 млн.дол. США та 1071,8 млн.дол.² відповідно і, у порівнянні з січнем–листопадом 2015р., зменшилися в експорті на 9,0% і збільшилися в імпорті на 22,8%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 330,9 млн.дол. США². Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 154 країни світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 344,6 млн.дол. або 24,6% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–листопадом 2015р. на 12,6% (у січні–листопаді 2015р. – 394,3 млн.дол. або 25,6%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Великої Британії, Франції, Польщі, Румунії,  Бельгії, Болгарії, Німеччини. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Шрі–Ланки, Камеруну, Австралії, Ефіопії, Іраку, Бангладеш, Мексики, Індонезії, Панами, Малайзії, Лівії, Китаю, Узбекистану та Індії. У той же час скоротилися поставки до США, Киргизстану, Тунісу, Марокко.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, добрива, залишки і відходи харчової промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти неорганічної хімії.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 312,8 млн.дол. або 29,2% від загального обсягу та збільшився відносно січня–листопада 2015р. на 27,9% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Іспанії, Австрії, Чехії,  Франції, Бельгії, Румунії та Фінляндії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Австралії, Білорусі, Лівану, Індонезії, Тунісу, Норвегії, США, Гонконгу, Йорданії, Молдови, Японії та Азербайджану.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, їстівні плоди та горіхи, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, готові харчові продукти.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.