Архів:2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2016 РОКУ1

(повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 2387305 осіб.

Упродовж січня–жовтня 2016р. чисельність наявного населення зменшилася на 2984 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 80 народжених.

Соціальний захист

У січні–жовтні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 170,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях - 104,5 тис. домогосподарств, у сільській
місцевості
- 65,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2016р. становила 81757,4 тис.грн, з неї у міських поселеннях 53070,2 тис.грн, у сільській місцевості – 28687,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016р. становив 220,3 грн.

Крім того, 36274 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 9957 домогосподарствам, у сільський місцевості – 26317 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії у жовтні 2016р. на одне домогосподарство становив 3072,2 грн.

У січні–жовтні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 50494,4 тис.грн.

У січні–жовтні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3001,8 млн.грн (98,0% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець жовтня 2016р. становила: зі сплати за газопостачання – 464,6 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 277,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 142,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 91,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 26,9 млн.грн.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016р. становила 10,9 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 76,7% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 55,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з жовтнем 2016р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець листопада п.р. становив 0,7% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,2% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець листопада 2016р. становила 3,1 тис., що на 1,9% менше, ніж у жовтні 2016р.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) протягом листопада 2016р. збільшилося на 1 особу та на кінець місяця становило 4 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у листопаді 2016р. було працевлаштовано 708 осіб,  що на 52,4  менше, ніж у жовтні п.р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у листопаді 2016р., жінки становили 50,3%, молодь у віці до 35 років 33,5%.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з жовтнем 2016р. зменшилась на 7,3 в.п. і у листопаді п.р. становила 5,6% громадян, які мали статус безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2016р., становила 6,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1945 грн, що на 34,1% перевищує законодавчо встановлений у цьому місяці рівень мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні 2016р. становила 4791 грн і зросла порівняно з жовтнем 2015р. на 13,2%.

Високий рівень диференціації розмірів заробітної плати у жовтні 2016р. спостерігався на підприємствах по виробництву електричного устаткування; виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництву комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; фінансової та страхової діяльності; транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності; по виробництву хімічних речовин і хімічної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; інформації та телекомунікацій; металургійного виробництва; виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування; професійної, наукової та технічної діяльності, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, де заробітна плата працівників в 1,1–1,8 раза перевищила середній показник по економіці області.

Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників поштової та кур`єрської діяльності, добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров`я та надання соціальної допомоги не перевищував 72,3% від середнього рівня по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2016р. порівняно з вереснем 2016р. становив 97,0%, з жовтнем 2015р. – 101,5%, у січні–жовтні п.р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 107,9%.

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств області (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом) протягом жовтня 2016р. збільшилася на 0,04% і на 1 листопада 2016р. становила 54928 тис.грн.

Упродовж жовтня 2016р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 1,4% і на 1 листопада 2016р. становила 11726 тис.грн.

Зменшення протягом жовтня 2016р. суми невиплаченої заробітної плати працівникам економічно активних підприємств серед видів економічної діяльності зафіксовано у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 222 тис.грн), у будівництві (на 123 тис.грн), в установах професійної, наукової та технічної діяльності (на 99 тис.грн) та у промисловості (на 66 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в Іванівському (на 61,1%) та Ананьївському (на 47,3%) районах.

На 1 листопада 2016р. вчасно не отримали заробітну плату 1314 працівників економічно активних підприємств (0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 8924 грн, що в 1,9 раза більше, ніж розмір середньої заробітної плати за жовтень 2016р.

Правопорушення

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом січня–листопада 2016р. обліковано 37,9 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 49,2%  – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 68,5% становили злочини проти власності, 6,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 6,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,7% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,3% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,0% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини проти громадської безпеки, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,0% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,0% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–листопаді 2016р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 190, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 132, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 38.

Кількість випадків крадіжок становила 18007, грабежів – 3790, шахрайств – 2510, розбоїв – 582, хабарництва – 202.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 45 осіб, які скоїли злочини у складі 10 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 10 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, які вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2016р. становила 30,8 тис. осіб, із числа яких 11618 – жінки, 1756 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 295 – неповнолітніх та 145 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,9%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких 41,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 1090 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 496 осіб, із числа яких 40,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 31,0% було умисно вбито, 10,1% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 3572, з них жінки – 433, неповнолітні – 188. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 14,0% вчинили злочин у групі, 10,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 75,2%, безробітних – 4,6%.  

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2016р. становив 112,5% (по Україні – 111,4%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,7%. Найбільше підвищення цін зафіксовано на масло – на 24,6%, молоко – на 14,8%, сметану – на 14,1%, свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти – на 13,2%, сир і м’який сир (творог) – на 11,8%, кисломолочну продукцію – на 11,3% та продукти переробки зернових – на 9,4%. Водночас, спостерігалось суттєве зниження цін на овочі, які в цілому подешевшали на 28,7%. Серед них, значно знизились у ціні помідори ‑ на 64,0%, білокачанна капуста – на 59,9%, морква – на 58,9%, ріпчаста цибуля – на 54,7%, огірки – на 53,0%, буряк – на 45,7%, проте, гриби подорожчали на 17,1%. Крім цього, лимони стали дешевше на 17,8%, банани – на 12,4%, яйця – на 12,3%, сало – на 11,9%.

Загальне підвищення цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива становило 48,1%, що в значній мірі спричинено підвищенням тарифів за гарячу воду, опалення в 1,9 раза, електроенергію – в 1,6 раза, газ – на 45,9%, водопостачання – на 44,2% та каналізацію – на 32,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 10,4%, в основному, за рахунок подорожчання амбулаторних послуг та послуг лікарень на 17,0% та 14,8% відповідно.

Ціни на транспорт підвищились на 15,8%, у першу чергу, через подорожчання обслуговування і ремонту власних транспортних засобів на 32,4%, палива і мастил – на 19,9%, перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 17,4%.

Подорожчання послуг освіти на 13,1%, головним чином, зумовлено підвищенням плати за навчання у вищих та середніх навчальних закладах на 20,6% та 18,2% відповідно.

Діяльність підприємств

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім малих, сільськогосподарських підприємств і бюджетних установ) у січні–вересні 2016р. був негативним і склав 422,5 млн.грн збитку (за аналогічний період минулого року – 3121,5 млн.грн збитку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 65,6%, отримано 7706,5 млн.грн прибутку, що на 4,8% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 5,4 в.п. і становила 34,4%. Ними допущено 8129,0 млн.грн збитку, що на 22,4 % менше, ніж у січні–вересні 2015р.

Значна кількість збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: операції з нерухомим майном (57,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (51,2%), сільське, лісове та рибне господарство (46,7%).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2016р. становив 75772,3 млн.грн, що складає 106,0% обсягу січня–листопада 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–листопад 2016р. становив 38387,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,3% більше обсягу січня–листопада 2015р.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9132,6 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 59,0% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–вересні 2015р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,1% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких у будівлі і споруди – 46,1% усіх інвестицій, у придбання машин, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 47,8%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,8% усіх коштів. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 7,9%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 8,5% усіх вкладень.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; будівництво та сільське, лісове та рибне господарство у які було спрямовано, відповідно 24,8% та по 16,0% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 1370,4 млн.грн, або 15,0% усіх коштів. При цьому 66,6% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 31,9% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 1069,4 млн.грн (11,7% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. становив 111,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 122,7%, у господарствах населення – 99,8%. Індекс продукції рослинництва становив 117,2%, продукції тваринництва – 90,2%.

Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 904,3 тис.га (на 5,0% більше, ніж торік), у т.ч. зернові на зерно – 763,2 тис.га (на 4,5% менше), ріпак озимий на зерно – 138,6 тис.га (у 2,4 раза більше).

За січень–листопад 2016р. реалізовано на забій 57,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,2% менше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено 343,6 тис.т молока (на 5,5% менше) та 307,1 млн.шт яєць (на 9,0% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 82,3%, 90,7% та 96,9%.

За розрахунками на 1 грудня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 183,1 тис. голів (на 7,2% менше, ніж на 1 грудня 2015р.), у тому числі корів – 98,0 тис. голів (на 4,2% менше), свиней – 328,5 тис. голів (на 15,2% менше), овець та кіз – 356,6 тис. голів (на 2,7% менше), птиці всіх видів – 4,7 млн. голів (на 10,8% менше). У господарствах населення утримувалось 86,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,9%; свиней – 67,5%, овець і кіз – 85,5%, птиці всіх видів – 96,9%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні–листопаді 2016р. порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився на 16,8%, у тому числі продукції рослинництва – на 17,6%, продукції тваринництва – зменшився на 3,4%.

На 1 грудня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1919,0 тис.т зерна (на 1,0% менше проти 1 грудня 2015р.), у т.ч. 875,8 тис.т пшениці (на 10,1% менше), 472,7 тис.т ячменю (на 42,6% більше), 461,3 тис.т кукурудзи (на 15,6% менше) та 0,9 тис.т жита (на 18,7% менше). Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалось 900,5 тис.т зерна (на 3,3% менше), у т.ч. 499,2 тис.т пшениці,
212,6 тис.т ячменю, 99,2 тис.т кукурудзи та 0,4 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1018,5 тис.т зерна (на 1,1% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 577,8 тис.т (на 31,5% більше проти 1 грудня 2015р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 299,5 тис.т (на 7,9% більше), а в підприємствах, що здійснюють його зберігання та переробку – 278,3 тис.т (в 1,7 раза більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. індекс промислової продукції в області становив 106,0%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 108,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 8,3%, у тому числі у виробництві молочних продуктів – на 26,6%, у виробництві олії та тваринних жирів – на 17,0%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 16,9%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 4,1%.  Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 43,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,4%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 3,4%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 3,3%, інших харчових продуктів – на 5,2%, у виробництві напоїв – на 0,9%.

У січні–листопаді 2016р. вироблено 577 т м’яса великої рогатої худоби та свиней свіжого чи охолодженого, 4,4 тис.т ковбасних виробів, 9,6 тис.т риби, переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби, 105,3 тис.т соків фруктових та овочевих та їх сумішей, 607,8 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 4,7 тис.т молока рідкого обробленого, 1079 т масла вершкового, 617 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 76,5 тис.т борошна, 34,9 тис.т круп, 70,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 6,4 тис.т виробів здобних, 1545,5 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 2626,2 тис.дал вина виноградного, 678,6 тис.дал напоїв безалкогольних, 1279,6 тис.дал води натуральної мінеральної.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,4%, у тому числі у виробництві одягу – 115,9%, у текстильному виробництві – 94,1%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 85,7%. За підсумками січня–листопаду 2016р. вироблено 145,1 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 89,2%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 108,2%, у виробництві паперу та паперових виробів – 74,1%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 74,2%.

У січні–листопаді 2016р. проти січня–листопада 2015р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 77,5%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 54,8%, фарб, лаків і подібної продукції – 139,0%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 140,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 126,5%, у тому числі виробництві гумових і пластмасових виробів – 123,7%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 132,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 17,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 111,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 5,3%.

Будівництво

У січні–листопаді 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4895,3 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом минулого року становив 122,6%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 42,8%, будівництво будівель зменшилося на 1,6%, у тому числі житлових – зменшилося на 12,0%, нежитлових – збільшилося на 29,2%,

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,9% та 4,2% відповідно.

Підприємствами міст Одеси та Чорноморська, Лиманського, Овідіопольського та Біляївського районів виконано 93,4% загального обсягу робіт по області.

Транспорт

У січнілистопаді 2016р. підприємствами транспорту перевезено 36,1 млн.т вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січнілистопаді 2015р. Вантажооборот зменшився на 11,3% і становив 56,2 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 28,7 млн.т вантажів, що на 5,8% більше, ніж у січні–листопаді 2015р. Відправлення нафти і нафтопродуктів збільшилося на 61,8%, зерна і продуктів перемолу – на 36,4%, чорних металів – на 24,5%, брухту чорних металів – на 21,7%, цементу – на 3,2%. Відправлення коксу зменшилось на 66,6%, руди залізної та марганцевої – на 35,9%, лісових вантажів – на 27,3%, кам’яного вугілля – на 16,7%, хімічних і мінеральних добрив – на 2,3%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–листопаді 2016р. перевезено 5,4 млн.т вантажів, що на 21,8% менше, ніж у січні–листопаді 2015р., та виконано вантажооборот в обсязі 1477,7 млн.ткм, який збільшився на 1,4% порівняно з січнем–листопадом 2015р.

Водним транспортом у січні–листопаді 2016р. перевезено 2,0 млн.т вантажів, що на 6,1% більше, ніж у січні–листопаді 2015р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом збільшилися на 6,6% від обсягів січня–листопада 2015р.

            У січнілистопаді 2016р. послугами пасажирського транспорту скористалися 307,3 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 11453,0 млн.пас.км, що відповідно на 3,3% менше та на 26,7% більше від обсягів січня–листопада 2015р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 125,3 млн. пасажирів, що на 3,0% менше, ніж у січні–листопаді 2015р. На залізничному транспорті відбулось зростання пасажирських перевезень на 1,2%. Міським електротранспортом перевезено 150,1 млн. пасажирів, що на 4,5% менше, ніж у січні–листопаді 2015р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січніжовтні 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1154,1 млн.дол. США та 953,5 млн.дол.2 відповідно і, у порівнянні з січнемжовтнем 2015р., зменшилися в експорті на 16,7%, і збільшилися в імпорті на 20,7%2. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 200,6 млн.дол. США2. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 152 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 300,0 млн.дол. або 26,0% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з січнем–жовтнем 2015р. на 9,5% (у січні–жовтні 2015р. – 331,6 млн.дол. або 23,9%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Великої Британії, Нідерландів, Франції, Польщі, Румунії, Бельгії, Болгарії, Німеччини. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Ефіопії, Швейцарії, Камеруну, Австралії, Шрі–Ланки, Іраку, Мексики, Катару, Лівії, Бангладеш, Гонконгу, Узбекистану, Кореї та Індії. У той же час скоротилися поставки до США, Киргизстану, Тунісу, Йорданії, Казахстану, Лівану, Японії, Марокко, Туреччини, Російської Федерації.

Основу товарної структури експорту області складали: жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, добрива, насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, продукти неорганічної хімії.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 272,1 млн.дол. або 28,5% від загального обсягу, та збільшився відносно січня–жовтня 2015р. на 26,7% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Литви, Іспанії, Австрії, Чехії,  Франції та Фінляндії, Румунії, Бельгії, Великої Британії та Греції. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Австралії, Білорусі, Лівану, Індонезії, Норвегії, Молдови, США, Еквадору, Японії, Гонконгу, Йорданії, Туреччини, Російської Федерації. Одночасно зменшились поставки товарів з Панами, Ефіопії, Пакистану, Мексики, Єгипту, В’єтнаму, Казахстану, Ізраїлю, Канади та Китаю.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, їстівні плоди та горіхи, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, готові харчові продукти.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.