Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 2382607 осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3909 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 75 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–серпні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 226,1 тис. домогосподарств, що становило 104,0% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях - 157,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 68,3 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2017р. становила 101829,3 тис.грн (у січні–липні – 92932,3 тис.грн), з неї у міських поселеннях 71853,1 тис.грн, у сільській місцевості – 29976,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2017р. становив 273,2 грн (у липні – 186,0 грн).

Крім того, у січні–серпні 2017р. 46904 домогосподарствам (82,9% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 11133 домогосподарствам, у сільський місцевості – 35771.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2017р. становив 2844,0 грн (у липні – 3143,6 грн).

У січні–серпні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 89430,9 тис.грн (у січні–липні – 80730,3 тис.грн).

У січні–серпні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3778,6 млн.грн (99,5% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець серпня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1125,7 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 359,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 190,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 101,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,2 млн.грн, з оплати електроенергії ‑ 330,3 млн.грн.

 

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–серпні 2017р. становила 424,3 тис. осіб, що на 1,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017р. становила 8,2 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 75,4%.

Із загальної кількості безробітних 53,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з серпнем 2017р. не змінився і на кінець вересня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,8% сільського населення у працездатному віці, у міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2017р. становила 6,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2384 грн, що дорівнює 74,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2017р. порівняно з серпнем зменшилася на 9,1% і на кінець місяця становила 2657 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця серпня 2017р. до кінця вересня залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–серпні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6258 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, і не перевищував 78,2% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2017р. порівняно з липнем 2017р. становив 96,6%, з серпнем 2016р. – 114,3%, у січні–серпні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 116,7%.

У серпні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 0,5% і на 1 вересня 2017р. становила 50387 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося в освіті (на 534 тис. грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у м.Одеса (на 5,9%).

На 1 вересня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 657 працівників економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16695 грн, що у 2,6 раза перевищує середню заробітну плату за серпень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–вересня 2017р. обліковано 28,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 48,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,7% становили злочини проти власності, 6,9% – злочини проти життя та здоров’я особи, 6,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,5% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,7% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–вересні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 118, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 92, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 28.

Кількість випадків крадіжок становила 13043, грабежів – 2162, шахрайств – 1851,  розбоїв – 343, хабарництва – 160.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 38 осіб, які скоїли злочин у складі 8 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 8 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2017р. становила 21,0 тис. осіб, із числа яких 8,1 тис. – жінки, 1108 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 243 – неповнолітніх та 127 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (75,5%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,7%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 654 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 313 осіб, із числа яких 43,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 24,3% було умисно вбито, 8,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 3862, з них жінки – 432, неповнолітні – 240. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 68,4% мали незняту або непогашену судимість, 14,8% вчинили злочин у групі, 6,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,2%, безробітних – 4,8%.  

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2017р. становив 111,2% (по Україні – 110,2%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 14,5%. Суттєво (на 41,0%) подорожчали фрукти. Крім цього, свіжа, охолоджена, заморожена свинина, сало та свіже, охолоджене, заморожене м’ясо свійської птиці зросли в ціні на 44,5%, 34,3% та 30,6% відповідно. Серед овочів, які в середньому підвищились у ціні на 21,5%, білокачанна капуста, морква, ріпчаста цибуля, буряк подорожчали в 1,7–1,5 раза, а помідори та огірки, навпаки, подешевшали на 70,2% та 55,8% відповідно. На 18,6–8,0% стали дорожче рис, хліб, мякий сир (творог), маргарин, масло, макаронні вироби, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з борошна, сметана та цукор. Поряд з цим, на 7,9% знизились ціни на яйця.

Приріст цін на алкогольні напої та тютюнові вироби становив 18,5%, у т.ч. на тютюнові вироби – 31,8%, на алкогольні напої – 10,5%.

За групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива ціни (тарифи) підвищились на 12,9%, що в значній мірі спричинено зростанням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій (в 1,8 раза), холодну воду (на 28,5%), електроенергію (на 28,1%) та каналізацію (на 23,0%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 5,3%, відбулось основному, у результаті подорожчанням послуг лікарень на 16,6% та амбулаторних послуг – на 14,2%.

На 6,9% підвищились ціни на транспорт, у першу чергу, через подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів, на 28,3% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 15,3%.

Послуги освіти подорожчали на 12,1%, головним чином, за рахунок підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 41,4% та отримання середньої освіти – на 30,2%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–вересень 2017р. становив 45161,4 млн.грн, що складає 114,8% обсягу січня–вересня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–вересень 2017р. становив 34343,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,0% більше обсягу січня–вересня 2016р.

Сільське господарство

У січнівересні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнемвереснем 2016р. становив 101,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 99,2%.

Станом на 1 жовтня 2017р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1097,3 тис.га, що становить 92,5% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 90,2%). Із зібраної площі одержано 4041,6 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1,0% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2934,0 тис.т (на 7,4% менше), господарствами населення – 1107,6 тис.т (на 21,1% більше).

Середня урожайність культур зернових та зернобобових в усіх категоріях господарств становить 36,8 ц з 1 га (проти 37,7 ц з 1 га у 2016р.), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 38,5 ц з 1 га, у господарствах населення – 33,1 ц з 1 га.

Станом на 1 жовтня 2017р. господарствами всіх категорій було зібрано соняшник на площі 399,4 тис.га, що становить 91,4% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 81,9%). Із зібраної площі одержано 803,3 тис.т насіння (у початково оприбуткованій вазі), що на 4,9% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р, середня урожайність соняшнику в усіх категоріях господарств становить 20,1 ц з 1 га (проти 22,5 ц з 1 га у 2016р.)

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 111,3 тис.га (у 3,0 раза більше, ніж на початок жовтня 2016р.). Його валовий збір становив 265,6 тис.т, що у 3,5 раза більше, а середня врожайність – 23,9 ц з 1 га (на 18,2% більше).

Усіма категоріями господарствам зібрано 393,2 тис.т картоплі, що на 27,3% менше, ніж торік. Виробництво овочів відкритого ґрунту становило 245,0 тис.т, що на 15,5% менше за рахунок скорочення зібраної площі (на 6,9%) та зниження врожайності на 9,0%. Виробництво плодоягідної продукції становило 79,4 тис.т, що більше порівняно з початком жовтня 2016р. на 6,5%. Виробництво винограду  становило 130,0 тис.т, що більше порівняно з початком жовтня 2016р. на 3,8%.

У господарствах усіх категорій у січні–вересні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 43,4 тис.т (у порівнянні з січнем–вереснем 2016р. на 1,4% менше), молока – 275,1 тис.т (менше на 5,7%), яєць – 256,3 млн.шт (менше на 6,3%), вовни – 971,0 т (на 3,1% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2017р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 185,6 тис. голів (на 3,5% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у тому числі корів – 95,7 тис. голів (на 3,4% менше), свиней – 292,1 тис. голів (на 19,8% менше), овець та кіз – 354,7 тис. голів (на 2,4% менше), птиці свійської – 4,8 млн. голів (на 6,6% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січнівересні 2017р. порівняно з січнемвереснем 2016р. на 23,9% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 23,4%, продукції тваринництва – на 38,7%.

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2201,2 тис.т зерна (на 22,4% менше проти 1 жовтня 2016р.), у т.ч. 1495,3 тис.т пшениці, 418,4 тис.т ячменю, 116,0 тис.т кукурудзи на зерно, 1,0 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 1288,3 тис.т зерна (на 16,4% менше), у т.ч. 843,8 тис.т пшениці, 238,3 тис.т ячменю, 59,7 тис.т кукурудзи на зерно та 0,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 912,9 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 554,7 тис.т (на 1,4% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 334,6 тис.т (на 2,4% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 220,1 тис.т (на 0,1% більше, ніж торік).

Промисловість

У січні–вересні 2017р. порівняно з січнем–вереснем 2016р. індекс промислової продукції становив 116,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 119,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 31,7%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 59,6%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків та у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,6%, у виробництві молочних продуктів – на 11,9%, інших харчових продуктів – на 5,3%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин на 28,1%,   хліба,  хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 9,8%, у виробництві напоїв – на 6,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 5,9%.

У січні–вересні 2017р. вироблено 337 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 3,1 тис.т ковбасних виробів, 43,7 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 6,0 тис. т овочей консервованих натуральних, 725,1 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 3,8 тис.т молока рідкого обробленого, 914 т масла вершкового, 491 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 64,4 тис.т борошна, 38,5 тис.т круп, 52,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 4,5 тис.т виробів здобних, 872,2 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 2243,8 тис.дал вина виноградного, 2474,0 тис.дал напоїв безалкогольних, 1281,1 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 112,2%, у тому числі: у текстильному виробництві – 143,6%, у виробництві одягу – 97,6%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 124,6%. За підсумками січня–вересня 2017р. вироблено 124,2 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 80,2%, у тому числі в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 81,2%, у виробництві паперу та паперових виробів – 77,8%, у поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 88,9%.

У січні–вересні 2017р. проти січня–вересня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 73,4%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 49,3%, фарб, лаків і подібної продукції – 117,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 110,2%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 121,5%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 126,9%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 112,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 11,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 102,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 0,9%.

Будівництво

У січні–вересні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 6108,0 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 3 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2016р. становив 136,8%. Будівництво будівель збільшилось на 33,5%, у тому числі житлових – на 44,3%, нежитлових – на 5,4%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 39,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 78,7% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 9,6% та 11,7% відповідно.

Транспорт

У січні–вересні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 30,6 млн.т вантажів, що на 7,8% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Вантажооборот збільшився на 7,3% і становив 48,4 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 24,1 млн.т вантажів, що на 6,9% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Відправлення зерна і продуктів перемолу збільшилося в 1,7 раза, брухту чорних металів – на 42,2%, залізної та марганцевої руди – на 29,1%, кам’яного вугілля – на 22,7%, чорних металів – на 11,8%, будівельних матеріалів – на 6,0%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 34,9%, цементу – на 15,2%, лісових вантажів – на 12,7%, нафти і нафтопродуктів – на 4,5%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2017р. перевезено 5,2 млн.т вантажів, що на 21,7% більше, ніж у січні–вересні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1381,6 млн.ткм, який збільшився на 16,6% порівняно з січнем–вереснем 2016р.

Водним транспортом у січні–вересні 2017р. перевезено 1,3 млн.т вантажів, що на 17,1% менше, ніж у січні–вересні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 16,5% від обсягів січня–вересня 2016р.

У січні–вересні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 222,2 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 8,7 млрд.пас.км, що відповідно на 8,2% та на 4,3% менше від обсягів січня–вересня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 92,2 млн. пасажирів, що на 10,7% менше, ніж у січні–вересні 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 2,8%. Міським електротранспортом перевезено на 6,9% менше пасажирів, ніж у січні–вересні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 1211,9 млн.дол. США та 958,51 млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем–серпнем 2016р., збільшилися в експорті на 33,5%, і в імпорті – на 23,7%1. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 253,41 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 160 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 299,6 млн.дол. або 24,7% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–серпня 2016р. на 21,0% (у січні–серпні 2016р. – 247,6 млн.дол. або 27,3%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Бельгії, Франції, Румунії, Греції, Естонії, Литви, Кіпру, Великої Британії. У той же час скоротилися поставки до Філіппін, Узбекистану, Марокко, Киргизстану, Лівану, Китаю, Іраку, Індонезії, Канади.

Основу товарної структури експорту області складали зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного, судна, насіння і плоди олійних рослин, готові харчові продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 278,7 млн.дол. або 29,1% від загального обсягу та збільшився проти січня–серпня 2016р. на 31,8%.

Найбільші надходження імпорту товарів серед країн ЄС здійснювались з Німеччини, Польщі, Італії, Угорщини, Іспанії, Литви, Франції, Чехії, Бельгії, Румунії, Великої Британії, Греції, Фінляндії, Нідерландів, Болгарії, Словаччини.

Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Тунісу, Південної Африки, Мексики, Йорданії, Ірану, Узбекистану, Японії, Бангладеш, Таїланду. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Пакистану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, текстильні матеріали та текстильні, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.