Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 2382671 особу. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3845 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 73 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–липні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 193,5 тис. домогосподарств, що становило 96,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 138,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 54,7 тис.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2017р. становила 92932,3 тис.грн (у січні–червні – 76662,0 тис.грн), з неї у міських поселеннях 67259,3 тис.грн, у сільській місцевості – 25673,0 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2017р. становив 186,0 грн (у червні – 242,2 грн).

Крім того, у січні–липні 2017р. 38731 домогосподарству (79,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 9799 домогосподарствам, у сільський місцевості – 28932.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2017р. становив 3143,6 грн (у червні – 2976,6 грн).

У січні–липні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 80730,3 тис.грн (у січні–червні – 67467,8 тис.грн).

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3542,7 млн.грн (98,6% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець липня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1131,3 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 386,6 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 187,3 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 103,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,7 млн.грн, з оплати електроенергії ‑ 308,3 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–липні 2017р. становила 424,0 тис. осіб, що на 1,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017р. становила 8,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 76,4%.

Із загальної кількості безробітних 53,8% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з липнем 2017р. не змінився і на кінець серпня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,8% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у серпні 2017р., становила 6,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2082 грн, що дорівнює 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017р. порівняно з липнем збільшилася на 9,6% і на кінець місяця становила 2923 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця липня 2017р. до кінця серпня залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6231 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; професійна, наукова та технічна діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування; інформація та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 77,7% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у липні 2017р. порівняно з червнем 2017р. становив 94,7%, з липнем 2016р. – 113,8%, у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,1%.

У липні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 0,1% і на 1 серпня 2017р. становила 50650 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 548 тис.грн) та в промисловості (на 340 тис.грн).

Серед міст та районів області зменшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось за рахунок виплати цих сум у Великомихайлівському та Овідіпольському районах.

На 1 серпня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 779 працівників економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 14419 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за липень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–серпня 2017р. обліковано 26,9 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,6% становили злочини проти власності, 7,4% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,8% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,8% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,8% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,7% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–серпні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 112, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 83, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 28.

Кількість випадків крадіжок становила 12798, шахрайств – 1859, грабежів – 1911, розбоїв – 321, хабарництва – 149.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 29 осіб, які скоїли злочин у складі 6 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 6 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–серпні 2017р. становила 20,3 тис. осіб, із числа яких 7,9 тис. – жінки, 1057 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 232 – неповнолітніх та 125 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,0%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,9%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 595 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 287 осіб, із числа яких 24,0% було умисно вбито, 42,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 8,7% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 3335, з них жінки – 364, неповнолітні – 217. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 21,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 69,1% мали незняту або непогашену судимість, 15,4% вчинили злочин у групі, 6,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,4%, безробітних – 5,1%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2017р. становив 109,2% (по Україні – 108,1%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 13,0%. Значно (на 41,9%) подорожчали фрукти. Крім цього, овочі та м’ясо і м’ясопродукти підвищились у ціні на 25,7% та 25,5% відповідно. На 17,6–8,6% стали дорожче сало, рис, хліб, цукор, сир і мякий сир (творог), маргарин, масло. Водночас, суттєво (на 29,7%) подешевшали яйця.

Приріст цін на алкогольні напої та тютюнові вироби становив 14,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – 28,1%, на алкогольні напої – 6,8%.

Загальний рівень цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива підвищився на 11,9%, що в першу чергу, обумовлено зростанням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій (в 1,8 раза), електроенергію (на 28,1%), холодну воду (на 23,3%) та каналізацію (на 16,5%).

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 4,8%, в основному, спричинено подорожчанням послуг лікарень на 16,7% та амбулаторних послуг – на 12,3%.

На 5,8% підвищились ціни на транспорт, у першу чергу через подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів на 27,8% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті – на 26,2%.

Послуги освіти подорожчали на 5,5%, головним чином за рахунок підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах в 1,5 раза та отримання середньої загальної освіти – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–серпень 2017р. становив 39516,4 млн.грн, що складає 113,5% обсягу січня–серпня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–серпень 2017р. становив 30050,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,7% більше обсягу січня–серпня 2016р.

Сільське господарство

У січні–серпні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 102,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 107,7%, у господарствах населення – 96,5%.

Станом на 1 вересня 2017р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 1015,0 тис.га, що становить 85,6% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 85,4%). Із зібраної площі одержано 3793,3 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 1,7% менше, ніж було одержано на початок вересня 2016р, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2815,9 тис.т (на 5,9% менше), господарствами населення – 977,3 тис.т (на 12,2% більше).

Середня урожайність культур зернових та зернобобових в усіх категоріях господарств становить 37,4 ц з 1 га (проти 37,7 ц з 1 га у 2016р.), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 38,5 ц з 1 га, у господарствах населення – 34,4 ц з 1 га.

Станом на 1 вересня 2017р. господарствами всіх категорій було зібрано соняшник на площі 53,2 тис.га, що становить 12,2% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 13,5%). Із зібраної площі одержано 124,5 тис.т насіння (у початково оприбуткованій вазі), що на 15,5% менше, ніж було одержано на початок вересня 2016р, середня урожайність соняшнику в усіх категоріях господарств становить 23,4 ц з 1 га (проти 23,8 ц з 1 га у 2016р.)

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 110,3 тис.га (в 2,9 раза більше, ніж на початок вересня 2016р.), що становить 99,3% площ, посіяних під урожай 2017р. Його валовий збір становив 262,9 тис.т, що в 3,5 раза більше, а середня врожайність – 23,9 ц з 1 га (більше на 18,1%).

Усіма категоріями господарствам зібрано 393,1 тис.т картоплі, що на 27,3% менше, ніж торік. Виробництво овочів відкритого ґрунту (165,7 тис. т) на 18,9% менше за рахунок скорочення зібраної площі (на 11,8%), так і зниження врожайності на 7,8%. Виробництво плодоягідної продукції (62,3 тис.т) порівняно з початком вересня 2016р. на 4,7% більше.

У господарствах усіх категорій у січні–серпні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 38,9 тис.т (у порівнянні з січнем–серпнем 2016р. на 1,4% менше), молока – 243,8 тис.т (на 5,8% менше), яєць – 235,8 млн.шт (на 5,8% менше), вовни – 727,0 т (на 25,3% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2017р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 189,9 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у тому числі корів – 95,8 тис. голів (на 3,5% менше), свиней – 297,4 тис. голів (на 18,7% менше), овець та кіз – 366,1 тис. голів (на 1,2% менше), птиці свійської – 5,0 млн. голів (на 6,6% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. на 39,6% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 39,7%, продукції тваринництва – на 36,8%.

На 1 вересня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 2460,5 тис.т зерна (на 12,7% менше проти 1 вересня 2016р.), у т.ч. 1606,6 тис.т пшениці, 684,0 тис.т ячменю, 31,2 тис.т кукурудзи на зерно, 1,1 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 1419,5 тис.т зерна (на 4,2% менше), у т.ч. 1009,2 тис.т пшениці, 291,1 тис.т ячменю, 13,2 тис.т кукурудзи на зерно та 0,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1041,0 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 120,4 тис.т (на 3,5% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 77,8 тис.т (на 5,1% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 42,6 тис.т (на 0,4% менше, ніж торік).

Промисловість

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. індекс промислової продукції становив 116,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 119,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 33,2%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 64,1%, у виробництві молочних продуктів – на 13,4%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 13,0%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 9,7%, інших харчових продуктів – на 5,7%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 30,0%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,5%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,4%, у виробництві напоїв – на 7,7%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 6,0%.

У січні–серпні 2017р. вироблено 308 свиней свіжого чи охолодженого, 2,7 тис.т ковбасних виробів, 39,1 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 3,8 тис. т овочей консервованих натуральних, 627,5 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 3,4 тис.т молока рідкого обробленого, 819 т масла вершкового, 440 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 53,6 тис.т борошна, 32,9 тис.т круп, 46,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 4,0 тис.т виробів здобних, 766,2 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 1954,8 тис.дал вина виноградного, 2145,4 тис.дал напоїв безалкогольних, 1196,4 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 112,1%, у тому числі: у текстильному виробництві – 147,8%, у виробництві одягу – 98,3%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 122,4%. За підсумками січня–серпня 2017р. вироблено 109,4 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 76,3%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 88,7%, у виробництві паперу та паперових виробів – 74,5%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 76,5%.

У січні–серпні 2017р. проти січня–серпня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 71,6%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 49,3%, фарб, лаків і подібної продукції – 114,9%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 116,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 124,0%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 129,4%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 114,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 10,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 103,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 1,0%.

Будівництво

У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 5051,3 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 3 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 135,3%. Будівництво будівель збільшилось на 35,9%, у тому числі житлових – на 46,1%, нежитлових – на 8,0%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 34,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,1% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 9,4% та 10,5% відповідно.

Транспорт

У січні–серпні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 27,1 млн.т вантажів, що на 9,8% більше, ніж у січні–серпні 2016р. Вантажооборот збільшився на 7,8% і становив 43,2 млрд.ткм.

            Залізничним транспортом відправлено 21,3 млн.т вантажів, що на 8,4% більше, ніж у січні–серпні 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 45,7%, залізної та марганцевої руди – на 31,4%, зерна і продуктів перемолу – на 25,2%, кам’яного вугілля – на 20,5%, чорних металів – на 15,6%, будівельних матеріалів – на 6,1%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 39,0%, лісових вантажів – на 13,8%, цементу – на 13,6%, нафти і нафтопродуктів – на 4,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–серпні 2017р. перевезено 4,6 млн.т вантажів, що на 25,9% більше, ніж у січні–серпні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1216,2 млн.ткм, який збільшився на 17,2% порівняно з січнем–серпнем 2016р.

Водним транспортом у січні–серпні 2017р. перевезено 1,2 млн.т вантажів, що на 14,8% менше, ніж у січні–серпні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 14,5% від обсягів січня–серпня 2016р.

У січні–серпні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 196,1 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 7,8 млрд.пас.км, що відповідно на 8,3% та на 3,6% менше від обсягів січня–серпня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 81,1 млн. пасажирів, що на 11,2% менше, ніж у січні–серпні 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 1,8%. Міським електротранспортом перевезено на 6,6% менше пасажирів, ніж у січні–серпні 2016р.


Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 985,1 млн.дол. США та 830,5 млн.дол.² відповідно і, у порівнянні із січнем–липнем 2016р., збільшилися в експорті на 23,6%, і в імпорті – на 26,9%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 154,6 млн.дол. США². Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 158 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 260,1 млн.дол. або 26,4% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–липня 2016р. на 16,0% (у січні–липні 2016р. – 224,2 млн.дол. або 28,2%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Німеччини, Португалії, Данії, Франції, Румунії, Греції, Литви. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Йорданії, Таджикистану, Ірану, Південної Африки, Саудівської Аравії, В’єтнаму, Алжиру та Таїланду. У той же час скоротилися поставки до Філіппін, Індонезії, Лівану, Китаю, Бангладеш.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, судна, насіння і плоди олійних рослин, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, овочі.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 241,5 млн.дол. або 29,1% від загального обсягу та збільшився проти січня–липня 2016р. на 38,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, Іспанії, Литви, Франції, Бельгії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Тунісу, Йорданії, Мексики, Південної Африки, Узбекистану, Ірану, Японії, Таїланду.  Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Пакистану, Грузії, Казахстану, Вірменії, Молдови.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, продукти рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, жири та олії тваринного або рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку області з початку інвестування, на 1 липня 2017р. становив 1371,0 млн.дол. США, що на 3,1% перевищує обсяг інвестицій на початок 2017р., та в розрахунку на одну особу складає 576,7 дол. США. З країн ЄС унесено 827,2 млн.дол. США (60,3% загального обсягу) та з інших країн світу – 543,8 млн.дол. США (39,7%).

У січні–червні 2017р. в економіку Одеської області іноземними інвесторами вкладено 28,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в економіку області були: Кіпр та Сінгапур.

Пріоритетними для інвестування були підприємства промисловості, у яких зосереджено 39,7% загального обсягу прямих інвестицій, у тому числі у переробній – 24,8%. У підприємствах та організаціях транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності акумульовано 23,2% прямих інвестицій; організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 13,6%.

Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 липня 2017р. становили 20,5 млн.дол. США. Прямі інвестиції з області здійснено до 13 країн світу, переважна їхня частка спрямована до Латвії (93,3%).

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.