Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 2382643 особи. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3873 особи.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 70 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–червні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 106,0 тис. домогосподарств, що становило 64,3% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 70,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 35,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2017р. становила 76662,0 тис.грн (у січні–травні – 72763,6 тис.грн), з неї у міських поселеннях 55305,3 тис.грн, у сільській місцевості – 21356,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 242,2 грн (у травні – 261,7 грн).

Крім того, у січні–червні 2017р. 30031 домогосподарству (70,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 8296 домогосподарствам, у сільський місцевості – 21735 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2017р. становив 2976,6 грн (у травні – 2772,9 грн).

У січні–червні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 67467,8 тис.грн (у січні–травні – 57321,4 тис.грн).

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3248,4 млн.грн (96,0% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець червня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1188,8 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 419,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 180,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 103,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,9 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–червні 2017р. становила 423,7 тис. осіб, що на 1,5% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 8,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 77,1%.

Із загальної кількості безробітних 53,4% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з червнем 2017р. не змінився і на кінець липня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,8% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у липні 2017р., становила 6,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2192 грн, що дорівнює 68,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017р. порівняно з червнем зменшилася на 12,6% і на кінець місяця становила 2667 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця червня 2017р. до кінця липня залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–червні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 6154 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; державне управління й оборони; обов`язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво електричного устатковання; виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів; виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,9 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; наданні інших видів послуг; водопостачанні; каналізації, поводженню з відходами; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, і не перевищував 77,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у червні 2017р. порівняно з травнем 2017р. становив 108,9%, з червнем 2016р. – 116,8%, у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,7%.

У червні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,0% і на 1 липня 2017р. становила 50706 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості (на 316 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в Ренійському районі (в 1,6 раза).

На 1 липня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 872 працівника економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12945 грн, що в 1,9 раза перевищує середню заробітну плату за червень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–липня 2017р. обліковано 23,9 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,7% становили злочини проти власності, 7,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,7% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,9% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,1% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності, 0,7% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

У січні–липні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 96, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 76, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 24.

Кількість випадків крадіжок становила 11333, шахрайств – 1742, грабежів – 1632, розбоїв – 286, хабарництва – 135.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 28 осіб, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 5 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2017р. становила 18,0 тис. осіб, із числа яких 7,0 тис. – жінки, 961 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 212 – неповнолітніх та 115 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,4%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,5%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 502 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 264 особи, із числа яких 23,9% було умисно вбито, 39,0% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 8,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 2792, з них жінки – 310, неповнолітні – 184. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 69,2% мали незняту або непогашену судимість, 16,1% вчинили злочин у групі, 6,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 77,5%, безробітних – 5,2%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2017р. становив 109,6% (по Україні – 108,2%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 13,7%. Суттєво (в 1,5 раза) подорожчали фрукти та овочі. Крім цього, м’ясо та м’ясопродукти зросли в ціні на 21,9%, зокрема, свинина – на 41,3%, яловичина – на 20,8%, птиця – на 19,2%. Рис, сало, цукор, хліб, сир і мякий сир (творог), масло та кисломолочна продукція стали дорожче на 12,6–8,0%. Поряд з цим значно (на 41,7%) подешевшали яйця.

Приріст цін на алкогольні напої та тютюнові вироби становив 13,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – 27,2%, на алкогольні напої – 5,8%.

Зростання цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива на 10,4%, у значній мірі, спричинено підвищенням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза та електроенергію – на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 4,9%, в основному, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 16,7% та амбулаторних послуг – на 10,8%.

На 5,4% підвищились ціни на транспорт, у першу чергу через подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів на 27,5% та проїзду залізничним пасажирським транспортом – на 24,5%.

Подорожчання послуг освіти на 5,5%, головним чином зумовлено підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах в 1,5 раза та отримання середньої загальної освіти – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–липень 2017р. становив 33783,7 млн.грн, що складає 112,8% обсягу січня–липня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–липень 2017р. становив 25691,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 11,0% більше обсягу січня–липня 2016р.

Сільське господарство

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 103,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 108,5%, у господарствах населення – 95,7%.

Станом на 1 серпня 2017р. господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 966,5 тис.га, що становить 81,5% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 83,5%). Із зібраної площі одержано 3621,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 4,1% менше, ніж було одержано на початок серпня 2016р, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2680,8 тис.т (на 7,8% менше), господарствами населення – 940,7 тис.т (на 8,5% більше).

Середня урожайність зернових культур (включаючи кукурудзу) в усіх категоріях господарств становить 37,5 ц з 1 га (проти 37,7 ц з 1 га у 2016р.), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 38,6 ц з 1 га, у господарствах населення – 34,6 ц з 1 га.

Ріпак (озимий та ярий) зібрано на площі 107,9 тис.га (в 2,9 раза більше, ніж на початок серпня 2016р.), що становить 97,2% площ, посіяних під урожай 2017р. Його валовий збір становив 252,7 тис.т, що в 3,3 раза більше, а середня врожайність – 23,4 ц з 1 га (збільшилась на 16,5%).

Усіма категоріями господарствам зібрано 57,7 тис.т картоплі, що на 48,7% менше, ніж торік. Виробництво овочів відкритого ґрунту (106,6 тис. т) зменшилось на 23,2% за рахунок скорочення зібраної площі (на 16,0%), так і зниження врожайністі на 8,1%. Виробництво плодоягідної продукції (46,0 тис.т) збільшилось порівняно з початком серпня 2016р. на 9,8%.

На початок серпня п.р. господарствами населення вирощено 26% загального обсягу виробництва зерна, 98% картоплі, 96% овочів, 98% плодів та ягід.

У господарствах усіх категорій у січні–липні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 34,8 тис.т (у порівнянні з січнем–липнем 2016р. зменшились на 1,5%), молока – 207,2 тис.т (зменшились на 6,0%), яєць – 212,0 млн.шт (зменшились на 5,8%), вовни – 646,0 т (зменшились на 24,9%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 80,5%, 90,2%, 92,9 та 87,9%.

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 192,4 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у тому числі корів – 95,9 тис. голів (на 3,8% менше), свиней – 299,9 тис. голів (на 19,4% менше), овець та кіз – 373,1 тис. голів (на 1,3% менше), птиці свійської – 5,1 млн. голів (на 5,7% менше).

У господарствах населення утримувалось 87,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,1%; свиней – 65,6%, овець і кіз – 86,1%, птиці свійської – 95,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. збільшився на 41,4%, у тому числі продукції рослинництва – на 41,8%, продукції тваринництва – на 33,7%.

На 1 серпня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 3552,7 тис.т зерна (на 21,1% більше проти 1 серпня 2016р.), у т.ч. 2401,3 тис.т пшениці, 854,1 тис.т ячменю, 143,2 тис.т кукурудзи на зерно, 0,9 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 2263,3 тис.т зерна (на 28,7% більше), у т.ч. 1741,5 тис.т пшениці, 373,5 тис.т ячменю, 14,4 тис.т кукурудзи на зерно та 0,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 1289,4 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 46,9 тис.т (на 39,9% більше, ніж на 1 серпня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 25,3 тис.т (на 11,6% менше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 21,6 тис.т (в 4,4 раза більше ніж торік).

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6689,1 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 39,0% більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–червні 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, у тому числі у нежитлові будівлі – 19,2% усіх інвестицій, у житлові будівлі – 11,8% та 13,3% – в інженерні споруди, у придбання машин, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 49,8%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 72,1% усіх коштів. Частка кредитів банків та інших позик становила 5,5%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 13,0% усіх вкладень.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство та будівництво, у які було спрямовано, відповідно 20,1%, 15,3% та 13,0% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 853,1 млн.грн, або 12,8% усіх коштів. При цьому 68,1% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 29,5% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 788,1 млн.грн (11,8% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Промисловість

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. індекс промислової продукції становив 118,0%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 121,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 34,4%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 62,8%, у виробництві молочних продуктів – на 17,6%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 13,3%, у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 11,9%, інших харчових продуктів – на 6,1%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 31,3%, м’яса та м’ясних продуктів – на 11,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,6%, у виробництві напоїв – на 8,4%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – 4,9%.

У січні–липні 2017р. вироблено 277 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 2,3 тис.т ковбасних виробів, 63,1 тис.т соків  та сумішей соків фруктових та овочевих, 606,7 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 3,0 тис.т молока рідкого обробленого, 742 т масла вершкового, 383 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 43,0 тис.т борошна, 28,2 тис.т круп, 40,5 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 3,4 тис.т виробів здобних, 660,9 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 1666,8 тис.дал вина виноградного, 1910,7 тис.дал напоїв безалкогольних, 1100,3 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 110,8%, у тому числі у текстильному виробництві – 146,7%, у виробництві одягу – 98,0%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 119,4%. За підсумками січня–липня 2017р. вироблено 93,8 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 73,4%, у тому числі в  обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 75,3%; поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 87,9%, у виробництві паперу та паперових виробів – 68,7%.

У січні–липні 2017р. проти січня–липня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 71,7%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 51,5%, фарб, лаків і подібної продукції – 116,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 119,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 123,3%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 131,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 109,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 9,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 106,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 1,2%.

Будівництво

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3866,4 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 130,2%. Будівництво будівель збільшилось на 34,8%, у тому числі житлових – на 43,8%, нежитлових – на 8,8%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 25,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 80,8% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 9,5% та 9,7% відповідно.

У січні–червні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 276,8 тис.м2 загальної площі житла. Переважну частину (76,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома і більше квартирами, 23,3% – в одноквартирних будинках, 0,1% – у гуртожитках

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла проти січня–червня 2016р. збільшились на 5,4%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 205,1 тис.м2 загальної площі житла (74,1% від загального обсягу), у сільській місцевості – 71,7 тис.м2 (25,9%).

Крім житлових будівель, у січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні будинки загальною площею 27,5 тис.м2.

Серед інших об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію спортивний зал на 180 м2 тренувальної площі та дитячий оздоровчий табір на 126 місць.

Транспорт

У січні–липні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 23,5 млн.т вантажів, що на 10,9% більше, ніж у січні–липні 2016р. Вантажооборот збільшився на 8,8% і становив 38,0 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 18,5 млн.т вантажів, що на 9,1% більше, ніж у січні–липні 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 49,0%, зерна і продуктів перемолу – на 34,2%, кам’яного вугілля – на 22,2%, залізної та марганцевої руди – на 19,1%, чорних металів – на 17,0%, нафти і нафтопродуктів – на 7,4%, будівельних матеріалів – на 3,1%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 49,6%, лісових вантажів – на 18,7%, цементу – на 11,6%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–липні 2017р. перевезено 4,0 млн.т вантажів, що на 28,0% більше, ніж у січні–липні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 1062,9 млн.ткм, який збільшився на 18,3% порівняно з січнем–липнем 2016р.

Водним транспортом у січні–липні 2017р. перевезено 1,0 млн.т вантажів, що на 11,2% менше, ніж у січні–липні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 10,7% від обсягів січня–липня 2016р.

У січні–липні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 169,2 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 6,8 млрд.пас.км, що відповідно на 8,0% та на 2,2% менше від обсягів січня–липня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 70,2 млн. пасажирів, що на 11,4% менше, ніж у січні–липні 2016р. На залізничному транспорті відбулось скорочення пасажирських перевезень на 0,4%. Міським електротранспортом перевезено на 6,1% менше пасажирів, ніж у січні–липні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 810,5 млн.дол. США та 704,01 млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем–червнем 2016р. збільшилися в експорті на 18,0% та в імпорті – на 26,7%1. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 21,52 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 157 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 197,2 млн.дол. або 24,3% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із січнем–червнем 2016р. на 0,5% (у січні–червні 2016р. – 196,2 млн.дол. або 28,6%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Нідерландів, Польщі, Данії, Португалії, Франції, Румунії, Литви, Великої Британії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Маршалових островів, Південної Африки, Ірану, Йорданії, В’єтнаму, Ізраїлю, Білорусі, Саудівської Аравії, Молдови, Казахстану. У той же час скоротилися поставки до Філіппін, Індонезії, Кореї, Бангладеш, Китаю.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, насіння і плоди олійних рослин, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, їстівні плоди та горіхи.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 200,4 млн.дол. або 28,5% від загального обсягу та збільшився проти січня–червня 2016р. на 36,2% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії, Іспанії, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Тунісу, Йорданії, Мексики, Узбекистану, Ірану. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Пакистану, Азербайджану, Казахстану, Вірменії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні продукти, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, текстильні матеріали та текстильні вироби.

У січні–червні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 373,8 млн.дол. і 89,9 млн.дол. США та збільшилися проти січня–червня 2016р., як  в експорті на 3,2% так і в імпорті на 46,4%. Позитивне сальдо становило 283,9 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 169 країн світу.

У січні–червні  2017р. експорт послуг країнам ЄС становив 124,0 млн.дол. США або 33,2% від загального обсягу експорту та збільшилась проти січня–червня 2016р. на 4,4%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Великій Британії, Кіпру, Німеччині та Данії. Серед інших країн найбільше послуг надано Вірґінським Островам (Брит.), Швейцарії, , Об’єднаним Арабським  Еміратам та Туреччині.

У січні–червні 2017р. імпорт послуг від країн ЄС становив 42,8 млн.дол. або 47,6% від загального обсягу імпорту та збільшився проти січня–червня 2016р. на 23,3%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн–членів ЄС були одержані від Кіпру, Естонії, Нідерландів,  Франції. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Туреччини та Швейцарії. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У січні–червні  2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 85,0% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 7,4% та послуги з переробки матеріальних ресурсів – 2,8%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (75,6%), ділові послуги (10,4%), послуги пов'язані з фінансовою діяльністю (7,0%).

_______________________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.