Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 2382940 осіб.

Упродовж січня–травня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 3576 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 69 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 89,9 тис. домогосподарств, що становило 100,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 62,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 27,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2017р. становила 72763,6 тис.грн (у січні–квітні – 69289,7 тис.грн), з неї у міських поселеннях 53080,9 тис.грн, у сільській місцевості – 19682,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2017р. становив 261,7 грн (у квітні – 456,6 грн).

Крім того, у січні–травні 2017р. 19892 домогосподарствам (62,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 6391 домогосподарству, у сільський місцевості – 13501 домогосподарству.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2017р. становив 2772,9 грн (у квітні – 3167,0  грн).

У січні–травні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 57321,4 тис.грн (у січні–квітні – 43306,0 тис.грн).

У січні–травні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2993,1 млн.грн (94,1% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець травня 2017р. становила: зі сплати за газопостачання – 1241,1 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 445,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 159,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 96,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 30,0 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–травні 2017р. становила 423,4 тис. осіб, що на 1,6% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 77,0%.

Із загальної кількості безробітних 52,9% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з травнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець червня 2017р. становив 0,6% населення працездатного віку. Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 0,9% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у червні 2017р., становила 7,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2072 грн, що дорівнює 64,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2017р. порівняно з травнем зменшилася на 2,1% і на кінець місяця становила 3053 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області з кінця травня 2017р. до кінця червня залишалось на рівні 3 осіб.

Доходи населення

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5983 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 36,0%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися організації пов’язані з фінансовою та страховою діяльністю, підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, установи професійної, наукової та технічної діяльності, підприємства пов’язані з діяльністю у сфері інформації та телекомунікації, установи державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, організації пов’язані з операціями з нерухомим майном, а серед промислових видів діяльності – підприємства по виробництву комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування, виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництву хімічних речовин і хімічної продукції, постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг, в установах охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, і не перевищував 77,9% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,6%, з травнем 2016р. – 119,5%, у січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 117,9%.

У травні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 0,5% і на 1 червня 2017р. становила 49727 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності (на 631 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в Ренійському районі (у 7 разів).

На 1 червня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 845 працівників економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 12200 грн, що в 1,9 раза перевищує середню заробітну плату за травень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–червня 2017р. обліковано 20,3 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 65,5% становили злочини проти власності, 7,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,5% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,3% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,0% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 0,8% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–червні 2017р. обліковано умисних тяжких тілесних ушкоджень – 73, очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 71, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 21.

Кількість випадків крадіжок становила 9635, шахрайств – 1543, грабежів – 1282, розбоїв – 247, хабарництва – 119.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 28 осіб, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 5 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2017р. становила 15,1 тис. осіб, із числа яких 5,9 тис. – жінки, 844 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 173 – неповнолітніх та 93 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,4%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (40,2%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 403 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 224 особи, із числа яких 26,8% було умисно вбито, 39,3% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 5,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 2226, з них жінки – 247, неповнолітні – 139. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 22,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 71,3% мали незняту або непогашену судимість, 15,8% вчинили злочин у групі, 6,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,0%, безробітних – 5,1%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2017р. становив 108,7% (по Україні – 107,9%).

Найбільше (в 1,6 раза та 1,5 раза) зросли ціни на овочі та фрукти відповідно. Приріст цін на м’ясо та м’ясопродукти cтановив 13,7%, у т.ч. на свинину – 29,0%, яловичину – 22,1%. Цукор, хліб, рис, сир, мякий сир (творог) стали дорожче на 10,3–9,0%. Водночас суттєво (на 33,6%) подешевшали яйця.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 9,9% відбулось, в основному, за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій в 1,8 раза та електроенергію – на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 3,7%, зокрема, послуги лікарень стали дорожче на 16,5%, амбулаторні послуги – на 10,3%.

Ціни на транспорт підвищились на 5,6%, у першу чергу через подорожчання проїзду залізничним пасажирським транспортом на 12,7% та палива і мастил – на 6,5%.

Послуги освіти подорожчали на 5,5%, у тому числі плата за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах підвищилась в 1,5 раза, за отримання середньої загальної освіти – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–червень 2017р. становив 27798,7 млн.грн, що складає 113,8% обсягу січня–червня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–червень 2017р. становив 21139,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,0% більше обсягу січня–червня 2016р.

Сільське господарство

У січні–червні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 75,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 57,3%, у господарствах населення – 92,1%.

Станом на 1 липня 2017р. збирання ранніх культур зернових і зернобобових було розпочато в усіх районах області, крім Кодимського. Господарствами всіх категорій скошено й обмолочено культур зернових та зернобобових на площі 71,3 тис.га, що становить 6,0% площ, посіяних під урожай поточного року (торік 15,6%). Із зібраної площі одержано 308,9 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 51,8% менше, ніж було одержано на початок липня 2016р. Всі обсяги зерна було одержано від сільськогосподарських підприємств. Господарства населення розпочали збирання овочів та плодоягідних культур.

У господарствах усіх категорій у січні–червні 2017р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 31,5 тис.т (у порівнянні з січнем–червнем 2016р. зменшились на 1,0%), молока – 169,2 тис.т (зменшились на 5,7%), яєць – 182,7 млн.шт (зменшились на 5,1%), вовни – 468,0 т (зменшились на 26,5%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 81,9%, 89,8%, 92,7 та 89,3%.

За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 194,3 тис. голів (на 3,1% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у тому числі корів – 95,9 тис. голів (на 3,9% менше), свиней – 306,5 тис. голів (на 17,2% менше), овець та кіз – 382,9 тис. голів (на 0,5 % менше), птиці свійської – 5,1 млн. голів (на 5,9% менше).

У господарствах населення утримувалось 86,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 90,1%; свиней – 65,6%, овець і кіз – 86,1%, птиці свійської – 95,4%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. збільшився на 34,7%, у тому числі продукції рослинництва – на 34,9%, продукції тваринництва – на 32,2%.

На 1 липня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 949,3 тис.т зерна (на 30,6% менше проти 1 липня 2016р.), у т.ч. 467,9 тис.т ячменю (на 32,3% менше), 247,9 тис.т кукурудзи на зерно (на 45,5% більше), 201,7 тис.т пшениці (на 50,6% менше), 0,3 тис.т жита (на 4,6% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 325,4 тис.т зерна (на 46,1% менше), у т.ч. 165,4 тис.т ячменю, 119,5 тис.т пшениці, 15,9 тис.т кукурудзи на зерно та 0,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 623,9 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 111,7 тис.т (в 1,7 раза більше, ніж на 1 липня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 37,1 тис.т (на 15,1% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 74,6 тис.т (у 2,3 раза більше).

Промисловість

У січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. індекс промислової продукції становив 119,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 122,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 36,1%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 65,3%, у виробництві молочних продуктів – на 20,5%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 16,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 11,7%, інших харчових продуктів – на 6,7%. Однак, зменшилися обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин – на 33,1%, м’яса та м’ясних продуктів – на 12,6%, у виробництві напоїв – на 12,2%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,2%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 5,7%,

У січні–червні 2017р. вироблено 233 т м’яса свиней свіжого чи охолодженого, 1,9 тис.т ковбасних виробів, 30,2 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 563,4 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 2,6 тис.т молока рідкого обробленого, 645 т масла вершкового, 326 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 35,5 тис.т борошна, 22,9 тис.т круп, 34,4 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 2,9 тис.т виробів здобних, 617,5 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 1389,5 тис.дал вина виноградного, 1593,4 тис.дал напоїв безалкогольних, 827,7 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108,7%, у тому числі: у текстильному виробництві – 146,6%, у виробництві одягу – 97,5%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 114,9%. За підсумками січня–червня 2017р. вироблено 77,9 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 71,8%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 91,1%, у виробництві паперу та паперових виробів – 69,8%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 71,4%.

У січні–червні 2017р. проти січня–червня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 74,0%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 55,7%, фарб, лаків і подібної продукції – 114,2%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 124,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 121,6%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 129,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 107,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 10,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 111,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 0,1%.

Будівництво

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3170,5 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

 Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 133,1%. Будівництва будівель збільшилось на 42,2%, у тому числі житлових – в 1,5 раза, нежитлових – на 9,8%, будівництво інженерних споруд збільшилось на 21,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 83,0% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 7,1% та 9,9% відповідно.

Транспорт

У січні–червні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 19,6 млн.т вантажів, що на 11,7% більше, ніж у січні–червні 2016р. Вантажооборот збільшився на 10,0% і становив 33,1 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 15,4 млн.т вантажів, що на 9,1% більше, ніж у січні–червні 2016р. Відправлення брухту чорних металів збільшилося на 53,0%, зерна і продуктів перемолу – на 43,7%, залізної та марганцевої руди – на 39,4%, чорних металів – на 19,7%, кам’яного вугілля – на 12,3%, нафти і нафтопродуктів – на 7,6%, будівельних матеріалів – на 2,2%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 60,2%, лісових вантажів – на 24,0%, цементу – на 7,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–червні 2017р. перевезено 3,4 млн.т вантажів, що на 32,1% більше, ніж у січні–червні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 897,3 млн.ткм, який збільшився на 17,8% порівняно з січнем–червнем 2016р.

Водним транспортом у січні–червні 2017р. перевезено 0,8 млн.т вантажів, що на 6,2% менше, ніж у січні–червні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 5,9% від обсягів січні–червня 2016р.

У січні–червні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 141,4 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 5,5 млрд.пас.км, що відповідно на 7,9% та на 2,3% менше від обсягів січня–червня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 59,2 млн. пасажирів, що на 11,7% менше, ніж у січні–червні 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 0,1%. Міським електротранспортом перевезено на 5,6% менше пасажирів, ніж у січні–червні 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 601,4 млн.дол. США та 568,7² млн.дол. відповідно і, у порівнянні із січнем–травнем 2016р. збільшилися в експорті на 1,8%, і в імпорті – на 23,1%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 32,7 млн.дол.² США. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 160 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 143,4 млн.дол. або 23,8% від загального обсягу експорту товарів області (у січні–травні 2016р. – 169,5 млн.дол. або 28,7%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Нідерландів, Італії, Польщі, Данії, Франції, Португалії, Великої Британії, Греції, Естонії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Анголи, Південної Африки, В’єтнаму, Ірану, Туркменистанку, Ізраїлю. У той же час скоротилися поставки до Албанії, Індонезії, Швеції, Філіппін, Панами.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, готові харчові продукти, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, овочі, їстівні плоди та горіхи, деревина і вироби з деревини.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 123,7 млн.дол. або 29,1% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Іспанії, Бельгії, Литви, Румунії, Франції, Чехії, Великої Британії, Болгарії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Колумбії, Боснії, Гонконгу, Кенії, Йорданії, Тунісу, Мексики. Одночасно зменшились поставки товарів з Лівану, Австрії, Норвегії, Естонії, Ірландії, Панами, Швеції, Пакистану, Вірменії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, мінеральні палива; продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, текстильні матеріали та текстильні вироби.

_______________________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.