Архів: 2017 |2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2017 РОКУ1

 (повідомлення для ЗМІ)

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 2384403 особи.

Упродовж січня–березня 2017р. чисельність наявного населення області зменшилася на 2113 осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадало 70 живонароджених.

Соціальний захист

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 59,2 тис. домогосподарств, що становило 122,3% від загальної кількості домогосподарств з них у міських поселеннях - 45,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 14,2 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2017р. становила 61311,4 тис.грн (у січні–лютому – 48956,5 тис.грн) , з неї у міських поселеннях 45393,2 тис.грн, у сільській місцевості – 15918,2 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 1087,6 грн (у лютому – 1047,7 грн).

Крім того, у січні–березні 2017р. 850 домогосподарствам (10,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 256 домогосподарствам, у сільський місцевості – 594 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 3740,8 грн (у лютому – 2586,0 грн).

У січні–березні 2017р. загальна сума отриманих населенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 34113,0 тис.грн (у лютому – 21849,8 тис.грн).

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2083,5 млн.грн (76,7% сум, нарахованих за цей період).

Заборгованість населення на кінець лютого 2017р. зі сплати за газопостачання становила 1360,7 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 801,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 144,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 82,2 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 27,3 млн.грн.

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій області у січні–березні 2017р. становила 421,7 тис. осіб, що на 0,9% менше, ніж у відповідному періоді 2016р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 11,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримують 77,1%.

Із загальної кількості безробітних 53,7% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області порівняно з березнем 2017р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець квітня 2017р. становив 0,8% населення працездатного віку.

Рівень зареєстрованого безробіття у сільській місцевості на зазначену дату становив 1,3% сільського населення у працездатному віці, в міських поселеннях – відповідно 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні 2017р., становила 10,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1875 грн, що дорівнює 58,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2017р. порівняно з березнем зменшилася на 16,0% і на кінець місяця становила 3377 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) у цілому по Одеській області зменшилося з 4 осіб на кінець березня 2017р. до 3 осіб на кінець квітня.

Доходи населення

У січні–березні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5842 грн і порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 34,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися організації пов’язані з фінансовою та страховою діяльністю, підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, установи професійної, наукової та технічної діяльності, підприємства, пов’язані з діяльністю у сфері інформації та телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – підприємства по виробництву електричного устаткування, виробництву автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, надання інших видів послуг, в установах охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, і не перевищував 77,1% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. становив 105,8%, з березнем 2016р. – 117,9%, у січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року – 116,7%.

У березні 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 0,1% і на 1 квітня 2017р. становила 49943 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості (на 466 тис.грн).

Серед міст та районів області найсуттєвіше збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось в Іванівському районі (в 1,8 раза).

На 1 квітня 2017р. вчасно не отримали заробітну плату 786 працівників економічно активних підприємств (0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13390 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за березень 2017р.

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня–квітня 2017р. обліковано 14,0 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 64,7% становили злочини проти власності, 8,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,0% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4,4% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 3,7% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 2,4% – злочини проти громадської безпеки, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 0,8% – злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні–квітні 2017р. обліковано очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 45, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 43, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 17.

Кількість випадків крадіжок становила 6625, шахрайств – 1166, грабежів – 752, розбоїв – 160, хабарництва – 84.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 17 осіб, які скоїли злочин у складі 4 організованих груп, закінчено 4 провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2017р. становила 10,2 тис. осіб, із числа яких 3,9 тис. – жінки, 552 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 114 – неповнолітніх та 62 особи – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (76,6%) – від крадіжок, грабежів та шахрайств, серед яких (39,2%) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 242 особи.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 149 осіб, із числа яких 24,2% було умисно вбито, 32,9% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 5,4% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини – 1184, з них жінки – 114, неповнолітні – 88. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 23,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 72,3% мали незняту або непогашену судимість, 16,4% вчинили злочин у групі, 6,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,7%, безробітних – 5,2%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2017р. становив 105,2% (по Україні – 104,9%).

Найбільше (на 19,9%) підвищились ціни на овочі, з них майже в 1,6 раза подорожчали помідори. На 35,2–23,3% зросли в ціні огірки, білокачанна капуста, морква та картопля. При загальному підвищенні цін на фрукти на 13,2%, банани подорожчали на 32,8%. Ціни на цукор, свіжу, охолоджену, заморожену яловичину і телятину, кисломолочну продукцію, сало, хліб, свіжу, охолоджену, заморожену свинину та сир, мякий сир (творог) зросли на 11,1–8,0%. Поряд з цим, значно (на 40,2%) подешевшали яйця.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,2%, у значній мірі спричинено зростанням тарифів на електроенергію на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,6%, зокрема, послуги лікарень стали дорожче на 15,1%, амбулаторні послуги – на 9,4%.

На 5,2% підвищились ціни на транспорт, у першу чергу через подорожчання інших послуг, пов’язаних з обслуговуванням власних транспортних засобів на 26,6%, проїзду залізничним пасажирським транспортом – на 6,5% та палива і мастил – на 6,4%.

Послуги освіти подорожчали на 4,4%, у тому числі плата за утримання дітей в дошкільних закладах підвищилась на 41,1%, за навчання в середніх закладах – на 18,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, та дані щодо обсягів продажу товарів фізичними особами–підприємцями) за січень–квітень 2017р. становив 17177,0 млн.грн, що складає 107,9% обсягу січня–квітня 2016р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за січень–квітень 2017р. становив 13062,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,1% більше обсягу січня–квітня 2016р.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2798,8 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах в 1,6 раза більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2016р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи, з яких у будівлі і споруди – 45,3% усіх інвестицій, у придбання машин, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 49,7%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,4% усіх коштів. Частка залучених та запозичених коштів, зокрема кредитів банків, становила 6,3%.

За рахунок державного та місцевого бюджетів освоєно 6,8% усіх вкладень.

Пріоритетними напрямками інвестування залишилися такі види діяльності як транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; сільське, лісове та рибне господарство та будівництво, у які було спрямовано, відповідно 25,5%, 17,6 та 13,1% капітальних інвестицій області.

Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 306,2 млн.грн, або 10,9% усіх коштів. При цьому 68,9% коштів, спрямованих у розвиток промисловості, освоєно підприємствами переробної промисловості, 28,5% – підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 350,4 млн.грн (12,5% від загального обсягу) капітальних інвестицій.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 92,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 93,2%, у господарствах населення – 91,7%.

За січень–квітень 2017р. реалізовано на забій 22,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,0% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р., вироблено 89,4 тис.т молока (на 5,7% менше) та 102,8 млн.шт яєць (на 4,1% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 84,5%, 88,3% та 91,4%.

За розрахунками, на 1 травня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 195,5 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 травня 2016р.), у тому числі корів – 96,2 тис. голів (на 3,2% менше), свиней – 305,1 тис. голів (на 15,6% менше), овець та кіз – 395,0 тис. голів (на 0,4% менше), птиці всіх видів – 4,1 млн. голів (на 6,9% менше). У господарствах населення утримувалось 86,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 89,7%; свиней – 66,2%, овець і кіз – 85,8%, птиці всіх видів – 94,6%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. збільшився на 48,5%, у тому числі продукції рослинництва – на 49,9%, продукції тваринництва – на 31,0%.

На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 1166,1 тис.т зерна (на 15,9% більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 488,9 тис.т пшениці (на 3,1% менше), 391,5 тис.т кукурудзи на зерно (на 1,2% більше), 208,3 тис.т ячменю (в 2,3 раза більше), 0,9 тис.т жита (в 1,6 раза більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 304,5 тис.т зерна (на 19,3% більше), у т.ч. 164,6 тис.т пшениці, 75,5 тис.т ячменю, 23,0 тис.т кукурудзи на зерно та 0,5 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 861,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 200,8 тис.т (на 42,3% більше, ніж на 1 травня 2016р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 91,6 тис.т (на 29,4% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 109,2 тис.т (в 1,6 раза більше).

Промисловість

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції становив 112,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 125,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 25,4%, у тому числі у виробництві олії та тваринних жирів – на 62,7%, у переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 17,4%, у виробництві молочних продуктів – на 12,3%, інших харчових продуктів – на 4,2%. Однак, обсяги випуску продукції у виробництві готових кормів для тварин зменшилися на 38,7%, у виробництві напоїв – на 24,5%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 16,8%, м’яса та м’ясних продуктів – на 16,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 12,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 6,7%.

У січні–квітні 2017р. вироблено 182 т свиней свіжого чи охолодженого, 1,2 тис.т ковбасних виробів, 18,7 тис.т сумішей соків фруктових та овочевих, 376,4 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 1,8 тис.т молока рідкого обробленого, 449 т масла вершкового, 203 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 24,8 тис.т борошна, 12,4 тис.т круп, 22,8 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 1,9 тис.т виробів здобних, 548,0 тис.дал вина ігристого «Шампанське України», 898,5 тис.дал вина виноградного, 737,6 тис.дал напоїв безалкогольних, 386,9 тис.дал води натуральної мінеральної негазованої.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,3%, у тому числі у текстильному виробництві – 128,0%, у виробництві одягу – 96,0%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 93,6%. За підсумками січня–квітня 2017р. вироблено 50,7 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих, виробничих та професійних, пальт, півпальт та виробів подібних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 60,9%, у тому числі в поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної інформації – 91,4%, у виробництві паперу та паперових виробів – 71,7%, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – 54,2%.

У січні–квітні 2017р. проти січня–квітня 2016р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 66,2%, у тому числі у виробництві основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – 48,5%, фарб, лаків і подібної продукції – 102,4%, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних та косметичних засобів – 146,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 131,3%, у тому числі у виробництві гумових і пластмасових виробів – 136,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції – 120,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 14,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 97,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зменшення випуску промислової продукції на 0,1%.

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1731,9 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем попереднього року становив 134,8%. Будівництво будівель збільшилося в 1,5 раза, у тому числі житлових – в 1,6 раза, нежитлових – на 10,2%, будівництво інженерних споруд збільшилося на 2,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 88,9% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонти – 6,4% та 4,7% відповідно.

Підприємствами м.Одеса, Біляївського, Лиманського та Овідіопольського районів виконано 96,2% загального обсягу робіт по області.

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 141,4 тис.м² загальної площі житла. Переважну частину (77,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома і більше квартирами, 22,1% – в одноквартирних будинках, 0,3% – у гуртожитках

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла проти січня–березня 2016р. збільшились на 0,8%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 123,6 тис.м² загальної площі житла (87,4% від загального обсягу), у сільській місцевості – 17,8 тис.м² (12,6%).

Крім житлових будівель, у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні будинки загальною площею 11,2 тис.м².

Серед інших об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію спортивний зал на 180 м² тренувальної площі.

Транспорт

У січні–квітні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 12,8 млн.т вантажів, що на 11,9% більше, ніж у січні–квітні 2016р. Вантажооборот збільшився на 11,5% і становив 22,3 млрд.ткм.

Залізничним транспортом відправлено 10,1 млн.т вантажів, що на 9,1% більше, ніж у січні–квітні 2016р. Відправлення залізної та марганцевої руди збільшилося у 1,9 раза, брухту чорних металів – на 72,3%, зерна і продуктів перемолу – на 41,6%, чорних металів – на 14,1%, будівельних матеріалів – на 11,3%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив зменшилось на 51,6%, лісових вантажів – на 37,9%, кам’яного вугілля – на 10,1%, нафти і нафтопродуктів – на 5,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–квітні 2017р. перевезено 2,2 млн.т вантажів, що на 34,0% більше, ніж у січні–квітні 2016р., та виконано вантажооборот в обсязі 590,4 млн.ткм, який збільшився на 20,3% порівняно з січнем–квітнем 2016р.

Водним транспортом у січні–квітні 2017р. перевезено 0,6 млн.т вантажів, що на 4,4% менше, ніж у січні–квітні 2016р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зменшилися на 3,9% від обсягів січні–квітня 2016р.

У січні–квітні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 88,9 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 3,2 млрд.пас.км, що відповідно на 9,3% та на 2,5% менше від обсягів січня–квітня 2016р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 37,8 млн. пасажирів, що на 12,6% менше, ніж у січні–квітні 2016р. На залізничному транспорті відбулось збільшення пасажирських перевезень на 1,8%. Міським електротранспортом перевезено на 7,6% менше пасажирів, ніж у січні–квітні 2016р.

Підприємствами пошти та зв’язку у січні–березні 2017р. надано послуг пошти та зв’язку на суму 974,2 млн.грн, у т.ч. обсяг реалізації послуг населенню склав 700,0 млн.грн, що становило 71,9% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від мобільного зв’язку – 46,4%, інтернет-послуг – 32,9%, фіксованого телефонного зв’язку – 10,0% (у т.ч. телефонного міського – 7,2%), трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 3,6%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 336,5 млн.дол. США та 315,0 млн.дол.2 відповідно і, у порівнянні із січнем–березнем 2016р. зменшилися в експорті на 2,4%, і збільшилися в імпорті на 11,4%². Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 21,5 млн.дол. США². Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 139 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 78,4 млн.дол. або 23,3% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно із січнем–березнем 2016р. на 30,8% (у січні–березні 2016р. – 113,3 млн.дол. або 32,9%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Нідерландів, Італії, Польщі, Португалії, Франції та Великої Британії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до В’єтнаму, Південної Африки, Пакистану, Японії, Азербайджану, Ірану. У той же час скоротилися поставки до Марокко, Лівії, Кореї, Індонезії, Китаю, Бангладеш.

Основу товарної структури експорту області складали: зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження, насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, їстівні плоди та горіхи

Імпорт товарів із країн ЄС становив 70,6 млн.дол. або 22,4% від загального обсягу та зменшився проти січня–березня 2016р. на 0,8% .

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Литви, Франції, Великої Британії. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Марокко,  Мексики, Єгипту, В’єтнаму, Китаю. Одночасно зменшились поставки товарів з Вірменії, Норвегії, Казахстану, Молдови, Російської Федерації, Ізраїлю.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були: машини, обладнання та механізми, їстівні плоди та горіхи, мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, жири та олії тваринного або рослинного походження, текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, готові харчові продукти.

У січні–березні 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили 186,6 млн.дол. і 37,2 млн.дол. США та збільшилися проти січня–березня 2016р.,як  в експорті на 2,1% так і в імпорті на 44,5%. Позитивне сальдо становило 149,4 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні операції послугами проводилися з партнерами із 151 країн світу.

У січні–березні 2017р. експорт послуг країнам ЄС становив 61,0 млн.дол. США або 32,7% від загального обсягу експорту та збільшилась проти січня–березня 2016р. на 0,5%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн–членів ЄС надавалися Великій Британії, Кіпру, Німеччині та Данії. Серед інших країн найбільше послуг надано Швейцарії, Вірґінським Островам (Брит.), Об’єднаним Арабським Еміратам та Туреччині.

У січні–березні 2017р. імпорт послуг від країн ЄС становив 24,2 млн.дол. або 64,9% від загального обсягу імпорту та збільшився проти січня–березня 2016р. на 78,1%. Найбільші обсяги імпорту послуг серед країн–членів ЄС були одержані від Нідерландів, Кіпру, Естонії, Франції. Серед інших країн найбільші послуги надавалися від Китаю, Туреччини та Швейцарії. Структура як експорту, так і імпорту послуг протягом тривалого часу залишається майже незмінною. У січні–березні  2017р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які займали 87,4% від загального обсягу експорту послуг; ділові – 7,5% та послуги, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 1,4%. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг складали транспортні послуги (68,1%), послуги пов'язані з фінансовою діяльністю (13,0%) та ділові послуги (11,1%).

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.