Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-грудні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Грудень 2016р.

до листопада 2016р.

Грудень 2016р.

до грудня 2015р.

Січень–грудень 2016р. до січня–грудня 2015р.

Промисловість

117,2

123,5

107,7

Добувна та переробна промисловість

118,1

128,7

111,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

83,3

49,4

198,1

Переробна промисловість

118,2

128,7

110,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

119,7

142,1

111,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

85,8

81,0

97,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

92,5

86,6

89,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

93,8

75,4

77,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

116,2

138,9

127,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

102,4

118,5

117,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

91,5

94,3

109,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

111,7

98,3

94,9

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.