Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-грудень 2015 року1

(відсотків)

 

Грудень 2015р.

до листопада 2015р.

Грудень 2015р.

до грудня 2014р.

Січень–грудень  2015р. до

січня–грудня 2014р.

Промисловість

103,1

110,0

95,6

Добувна та переробна промисловість

102,2

109,7

93,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

100,0

337,2

86,0

Переробна промисловість

102,2

109,7

93,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

102,9

103,3

99,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

114,7

115,4

89,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

122,8

77,1

74,4

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

97,8

133,0

119,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

105,4

101,1

92,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

112,2

134,4

101,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

83,0

125,2

110,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

107,4

111,5

105,1

__________________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.