Архів

Промисловість

 

Індекси промислової продукції за січень-грудень 2010 року

 

 (відсотків)

 

Грудень 2010р. до листопада

2010р.

Грудень 2010р. до грудня

2009р.

2010р.

до

2009р.

Промисловість

98,9

81,8

102,8

Добувна і переробна промисловість

98,5

81,4

102,6

Добувна промисловість

94,3

121,7

109,1

Переробна промисловість

98,5

81,4

102,6

у тому числі

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

104,9

91,5

114,7

легка промисловість

102,0

142,0

109,6

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

60,3

127,7

235,1

целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

101,5

89,1

95,7

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

1

1

1

хімічна та нафтохімічна промисловість

103,4

137,5

131,7

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

59,1

106,4

104,3

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

92,5

101,0

92,9

машинобудування

92,7

92,6

90,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1

1

1

 

____________________

1  Інформація конфіденційна згідно до Закону України “Про державну статистику”.