Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-листопаді 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Листопад 2016 до

жовтня 2016

Листопад 2016 до листопада 2015

Січень–листопад 2016 до січня–листопада 2015

Промисловість

98,5

106,8

106,0

Добувна та переробна промисловість

97,9

109,2

109,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

85,7

59,3

211,7

Переробна промисловість

97,9

109,2

108,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

104,9

121,5

108,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

104,8

108,1

99,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

110,9

117,7

89,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

101,7

78,5

77,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

95,3

126,3

126,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

110,2

129,3

117,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

101,8

85,3

111,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

102,6

94,6

94,7

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.