Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-жовтні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Жовтень 2016 до

вересня 2016

Жовтень 2016 до жовтня 2015

Січень–жовтень 2016 до січня–жовтня 2015

Промисловість

107,3

118,0

105,9

Добувна та переробна промисловість

110,1

123,2

109,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

87,5

65,1

227,1

Переробна промисловість

110,1

123,2

108,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

114,3

121,1

106,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

110,0

96,4

98,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

96,7

87,0

87,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

211,5

74,4

77,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

109,3

134,9

126,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

107,3

123,8

116,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

78,7

119,4

115,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,4

93,2

94,7

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.