Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-вересні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Вересень 2016 до

серпня 2016

Вересень 2016 до вересня 2015

Січень–вересень 2016 до січня–вересня 2015

Промисловість

113,3

121,4

104,4

Добувна та переробна промисловість

120,3

127,7

107,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

100,0

57,4

246,5

Переробна промисловість

120,3

127,7

107,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

174,8

127,7

104,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

127,2

96,4

98,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

120,0

96,9

87,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

64,3

48,9

77,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

92,6

131,7

125,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

92,5

93,2

115,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

97,3

153,8

114,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

86,4

96,4

94,8

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.