Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-серпні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Серпень 2016 до

липня 2016

Серпень 2016 до серпня 2015

Січень–серпень 2016 до січня–серпня 2015

Промисловість

99,3

107,1

103,6

Добувна та переробна промисловість

100,9

109,8

106,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

100,0

63,9

281,2

Переробна промисловість

101,0

109,9

106,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

91,4

102,2

101,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

116,6

75,8

98,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

101,2

68,4

85,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

63,8

59,3

80,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

115,2

145,2

124,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

77,5

104,4

118,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

113,1

106,2

109,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

93,2

97,6

94,6

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.