Архів 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні- липні 2017 року

(відсотків)

 

 

Липень 2017 до

червня 2017

Липень 2017 до липня 2016

Січень – липень 2017 до січня – липня 2016

Промисловість

77,7

105,9

118,0

Добувна та переробна промисловість

75,6

108,2

121,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

94,4

806,0

131,4

Переробна промисловість

75,6

107,8

121,2

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

69,0

121,2

134,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

78,1

127,5

110,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

83,8

86,7

73,4

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

66,1

59,6

71,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

98,6

115,8

123,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

103,4

102,0

109,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

83,7

82,9

106,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

99,1

90,3

98,8

 

 


1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.