Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-липні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Липень 2016 до

червня 2016

Липень 2016 до липня 2015

Січень–липень 2016 до січня–липня 2015

Промисловість

108,4

102,2

103,1

Добувна та переробна промисловість

107,4

103,9

105,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6,0

53,2

324,1

Переробна промисловість

108,4

103,9

105,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

101,2

90,5

101,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

80,8

72,7

103,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

88,1

58,2

87,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

109,9

91,3

83,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

106,1

120,0

121,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

104,1

116,1

120,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

146,4

110,6

110,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

111,8

96,5

94,2

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.