Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-липень 2015 року

 

(відсотків)

 

Липень 2015р.до

червня 2015р.

Липень 2015р.до

липня 2014р.

Січень–липень  2015р.до

січня–липня 2014р.

Промисловість

91,1

98,8

95,5

Добувна та переробна промисловість

87,9

96,1

93,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

110,3

106,6

80,6

Переробна промисловість

87,9

96,1

93,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

79,7

92,2

102,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

100,6

110,7

81,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

98,4

99,0

80,6

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

102,8

130,8

105,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

107,3

90,2

91,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

115,2

109,1

96,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

123,5

103,7

102,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

103,7

109,4

105,7

 

__________________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.