Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-червні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Червень 2016 до

травняя 2016

Червень 2016 до червня 2015

Січень – червень 2016 до січня – червня 2015

Промисловість

98,5

87,3

103,3

Добувна та переробна промисловість

97,9

86,7

105,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

816,3

977,9

408,6

Переробна промисловість

97,1

86,0

105,8

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

85,8

72,7

103,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

104,5

90,6

108,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

96,3

63,3

91,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

100,7

85,4

82,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

93,9

120,9

121,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

108,2

129,0

121,7

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

109,5

98,9

110,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

100,6

89,6

93,8

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.