Архів 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-травні 2017 року

(відсотків)  

 

Травень 2017 до

квітня 2017

Травень 2017 до травня 2016

Січень – травень 2017 до січня – травня 2016

Промисловість

92,8

125,4

115,1

Добувна та переробна промисловість

93,7

129,2

117,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

88,3

252,8

214,4

Переробна промисловість

93,7

129,0

117,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

94,2

150,8

129,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

122,0

135,6

104,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

118,8

105,3

67,2

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

66,2

75,9

68,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

92,8

107,9

125,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

105,8

109,7

113,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

146,2

151,7

105,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

86,0

99,9

99,9

 1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.