Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-квітні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Квітень 2016 до

березня 2016

Квітень 2016 до квітня 2015

Січеньквітень 2016 до січняквітня 2015

Промисловість

96,5

103,7

108,9

Добувна та переробна промисловість

96,0

106,9

112,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

109,0

250,3

215,6

Переробна промисловість

96,0

106,8

112,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

87,8

93,7

110,2

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

102,5

109,6

123,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

96,5

82,3

107,1

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

108,5

96,9

82,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

109,9

137,4

115,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

93,2

111,0

120,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

69,4

131,2

124,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

98,9

92,1

95,9

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.