Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-травень 2015 року

 

(відсотків)

 

Травень 2015р.

до

квітня 2015р.

Травень 2015р.

до

травня 2014р.

Січень–травень  2015р.

до

січня–травня 2014р.

Промисловість

97,4

96,6

91,5

Добувна та переробна промисловість

97,0

93,9

88,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

192,8

65,3

69,7

Переробна промисловість

97,0

93,9

88,6

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

93,4

92,3

103,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

106,8

96,4

71,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

112,8

86,1

77,4

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

110,6

118,0

97,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

106,9

93,4

90,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

96,7

98,7

92,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

139,1

141,3

97,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

98,6

108,1

103,7

 

__________________________

1 Інформація конфіденційна згідно до Закону України "Про державну статистику".