Архів 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-квітні 2017 року

(відсотків)

 

 

Квітень 2017 до

березня 2017

Квітень 2017 до квітня 2016

Січень квітня 2017 до січня – квітня 2016

Промисловість

98,9

124,3

112,7

Добувна та переробна промисловість

99,7

126,8

114,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

114,4

286,3

201,2

Переробна промисловість

99,7

126,6

114,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

95,1

141,0

125,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

89,4

88,6

97,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

88,8

78,5

60,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

128,9

110,1

66,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

112,3

129,7

131,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

92,0

107,2

114,1

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

95,3

98,1

95,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

93,0

107,1

99,9

 

 

 

 

 


1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.