Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-квітень 2015 року

 (відсотків)

 

Квітень  2015р. до

березня 2015р.

Квітень 2015р. до

квітня 2014р.

Січень-квітень 2015р. до

січня-квітня 2014р.

Промисловість

98,4

98,7

90,1

Добувна та переробна промисловість

97,5

96,3

87,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

76,5

45,3

72,6

Переробна промисловість

97,5

96,4

87,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

93,9

105,6

106,3

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

132,2

74,9

63,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

82,9

54,6

75,3

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

95,9

100,3

92,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

89,1

80,2

89,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

98,2

92,6

90,4

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

61,6

74,2

89,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

102,0

108,5

102,7

 

____________________

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".