Архів 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-березні 2017 року

(відсотків)

 

Березень 2017 до

лютого 2017

Березень 2017 до березня 2016

Січень – березень 2017 до січня – березня 2016

Промисловість

113,9

112,1

108,7

Добувна та переробна промисловість

117,4

114,0

110,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

817,8

272,9

156,7

Переробна промисловість

117,1

113,9

110,7

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

117,0

131,1

120,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

116,2

100,9

100,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

99,5

85,2

56,8

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

370,9

88,3

49,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

107,6

120,9

129,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

102,7

108,3

116,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

75,5

71,7

94,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,9

99,4

98,0

__________________________

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.