Архів 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-березні 2016 року

(відсотків)

__________________________

 

Березень 2016 до

лютого 2016

Березень 2016 до березня 2015

Січень – березень 2016 до січня – березня 2015

Промисловість

100,5

107,5

111,0

Добувна та переробна промисловість

99,0

110,8

115,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

133,5

175,7

201,0

Переробна промисловість

99,0

110,8

115,0

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

79,7

101,3

116,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

110,1

155,8

130,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

39,8

70,2

115,0

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

123,5

85,7

77,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

123,4

115,1

108,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

114,3

117,1

123,9

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

111,0

107,5

122,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

107,8

94,9

97,3

 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.