Архів

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січень-березень 2015 року

 (відсотків)

 

Березень  2015р. до

лютого 2015р.

Березень 2015р. до

березня 2014р.

Січень-березень 2015р. до

січня-березня 2014р.

Промисловість

117,2

93,0

87,2

Добувна та переробна промисловість

120,6

92,0

83,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

213,2

81,6

97,2

Переробна промисловість

120,5

92,1

83,9

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

118,8

108,6

106,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

85,0

52,1

59,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

101,7

76,6

85,9

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

1

1

1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

116,2

90,7

90,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

117,6

102,2

92,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

129,8

101,7

89,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

156,5

92,6

94,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

106,1

97,0

100,7

 

____________________

1 Дані конфіденційні згідно до Закону України "Про державну статистику".