Архів 2017 2016 2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у січні-лютому 2017 року

(відсотків)

 

Лютий 2017 до

січня 2017

Лютий 2017 до лютого 2016

Січень – лютий 2017 до січня – лютого 2016

Промисловість

111,0

97,0

109,0

Добувна та переробна промисловість

114,5

96,8

111,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

166,7

44,5

49,3

Переробна промисловість

114,5

96,8

111,3

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

109,1

97,3

114,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

110,8

96,0

100,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

129,5

34,4

47,8

Виробництво коксу та продуктів

нафтоперероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

146,3

37,7

33,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

143,0

130,6

131,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

128,7

120,1

121,6

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

187,6

105,6

111,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

93,3

98,3

97,5

__________________________

 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.